Vigdis Werner Pettersen Foto: John Arne Paulsen

«Nes nest dårligst i Viken»

Endelig kom Utdanningsforbundet i Nes ved hovedtillitsvalgte Eirin Husebø på banen. Takk!

Det er en stor skam at Nes kommune ligger som nr. 2 i toppen ved bruk av ufaglærte lærere, og Eirin Husebø har så rett i at elevene fortjener kvalifiserte lærere. Ufaglærte har ikke det samme verktøyet i verktøykassen sin som de faglærte. Du kan ikke lære bort mer enn du kan selv.

Imidlertid uttaler hun, sitat: «Det er ikke flere lærere å hente». Her tar hun feil. Her må du jobbe mer målrettet mot kommunen, Eirin Husebø.

Personlig kjenner jeg flere meget godt kvalifiserte lærere - med god, relevant tilleggsutdannelse og flere års erfaring som har problemer med å få seg faste stillinger.

Min teori er at de blir for kostbare. En adjunkt med opprykk blir ikke en gang innkalt til intervju, får heller ikke en gang svar om at søknaden er mottatt. Når kommunen kan spare noen kroner ved å ansette en ufaglært, så gjør de vel det?

Ufaglærte burde til nød tilbys et vikariat og faglærte lærere burde tilbys 100 prosent faste stillinger - ikke omvendt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Slik også i omsorgen! Hvis Nes kommune vil ha pleiere med kompetanse, så må de tilby 100 prosent faste stillinger. Da kanskje fikk de ned sykefraværet også.

Vigdis Werner Pettersen

Tverrpolitisk Seniorliste i Nes