E16: La Statens Vegvesen få fullføre prosjektet slik det opprinnelig var planlagt, skriver Trond Pedersen, og mener det var et fornuftig vedtak av flertallet i Nes å droppe C-alternativet. Foto: John Arne Paulsen

Nes Frp og E16

Nå må alle gode krefter gå sammen og sørge for at C-alternativet skrotes en gang for alle, skriver Trond Pedersen i dette leserinnlegget.

Et stort flertall i Nes kommunestyre har fattet et modig og fornuftig vedtak. De vil ikke ha ny E16 over elvemøtet.

Tove Nyhus, Nes Frp, bekymrer seg i leserinnlegg 20. desember 2022 om det vil gå 20 nye år før noe skjer med vegutbyggingen. Det hadde hun ikke trengt å bekymre seg for hvis Frp og deres prestisjeprosjekt Nye Veier (NV) ikke hadde rotet dette til.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Nesten en halv million innom kontrollplassene

Nyhus påstår at Statens Vegvesen (SVV) ikke vil bygge F-traseen. Hvor har hun det fra? Nyhus unnlater å nevne at SVV april i fjor leverte innsigelse mot C-traseen. De mente at det var en stor svakhet i planforslaget at det ikke var lagt fram et konkurransedyktig alternativ for strekningen Nybakk-Slomarka som gjenbrukte eksisterende firefelts veg i begge ender, altså Kløfta-Nybakk og Slomarka-Kongsvinger.

Nyhus unnlater å nevne at i 2014 hadde SVV bygget ferdig disse to strekningene, og de ville fullføre med å bygge ferdig strekningen i midten, Nybakk-Slomarka. Raset ved Skjeggestadbrua i Vestfold satte en midlertidig stopper for dette. Og så roter Frps samferdselsminister og Solbergregjeringen alt til. De tar denne utbygginga ut av Najonanal Transportplan (NTP) og overlater senere utbygginga til sitt nye prestisjeprosjekt, NV. Og så innser alle, unntatt Frp og H, hvilket rot dette har ført til. Hadde Frp og H latt SVV fått fullføre sitt prosjekt i midten, Nybakk-Slomarka, hadde vegen vært ferdig i dag.

Les også
Funnefossbrua: Skeptisk til økt trafikk over brua

Nyhus unnlater å nevne at det er foretatt omfattende undersøkelser i F-traseen og at det er laget flere alternativer hvor en forsøker å gå utenom de mest utsatte kvikkleireområdene. Og hun unnlater å nevne at NV skriver følgende om C-traseen i sin egen geotekniske rapport: "Området ved kryssingen av Glomma er så langt ikke undersøkt". Hvis dette er tilfelle, må jeg virkelig si at ved å støtte C-alternativet fører Nes Frp og Nes H ikke bare en risikabel politikk; denne politikken er fullstendig uansvarlig.

Les også
Nye Veier om E16: – Oppgradering av eksisterende veitrasé er mest sannsynlig

Nå må alle gode krefter gå sammen og sørge for at C-alternativet skrotes en gang for alle, og så sørger vi for at SVV får bygge ferdig vegen i den traseen de var klar til å fullføre i 2014.

Trond Pedersen, Årnes