KLART VEDTAK: Naturvernforbundet har et klart landsmøtevedtak på at det ikke skal bygges atomkraftverk i Norge, skriver leder Truls Gulowsen.

Naturvernforbundet støtter ikke bygging av atomkraftverk i Norge

«Det er positivt med kunnskap og debatt, men jeg vil samtidig presisere at Naturvernforbundet som demokratisk og landsdekkende organisasjon har vedtatt et klart og tydelig standpunkt mot atomkraft i Norge», skriver Truls Gulowsen, styreleder Naturvernforbundet i Norge i dette leserinnlegget.

I intervju med lokallagsleder Karin Olsen i Naturvernforbundet i Nes omtaler hun sine personlige syn på atomkraft i forbindelse med en gjesteforelesning med Sunniva Rose som laget arrangerer i Nes 15. februar, hvor alle interesserte er velkommen.

Det er positivt med kunnskap og debatt, men jeg vil samtidig presisere at Naturvernforbundet som demokratisk og landsdekkende organisasjon har vedtatt et klart og tydelig standpunkt mot atomkraft i Norge. Dette ble sist bekreftet på forbundets landsmøte 24. april 2022, gjennom formuleringen «Atomkraft innebærer en stor fare for miljø og mennesker i forbindelse med produksjon og avfallshåndtering. Det må ikke bygges nye atomkraftverk i Norge».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Spørsmål om mulig etablering av kjernekraftverk i Nes er heller ikke diskutert hverken i lokallagsstyret eller i fylkesstyret, og tankene om kjernekraftverk i nabolaget representerer dermed kun lokallagslederens personlige synspunkter.

Lokallagsleder Olsen står fritt til å ha egne meninger, og vi er glade for at hun vil være en del av Naturvernforbundet, men Naturvernforbundet sin demokratisk vedtatte politikk på atomkraft er klar: Vi ønsker ikke dette i Norge.

I denne sammenheng er det også verdt å nevne at de såkalte «små og modulære kjernekraftverkene» som flere omtaler som «hyllevare» som kan importeres til Norge fra andre land, per i dag ikke finnes i verken produksjon eller bruk i noe land, og at en eventuell innfasing av kjernekraft i norsk energiforsyning vil kreve omfattende regelendringer, som også vil kreve tid og investeringer.

Selv mener jeg klima- og miljøbevegelsens viktigste oppgave innen energipolitikk er å sørge for redusert forbruk og at enøk-potensialet blir utløst. Dyrking av urealistiske ideer om teoretisk framtidig konfliktfri atomkraft vil kun bidra til å utsette nødvendige tiltak i andre sektorer. I denne kampen er alle gode krefter velkommen.

Truls Gulowsen

Styreleder Naturvernforbundet i Norge