annonse

«Når ble du sist kjent med en ny nesbu?»

Innenfor
Innenfor: «Skal vi ha et godt samfunn som inkluderer alle, må vi aktivt jobbe for å beholde det», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Illustrasjons (Foto: NTB Scanpix)

«Ønsker vi oss et varmt og godt samfunn forutsetter det at vi skaper rom til alle, slik at så få som mulig får kjenne på utenforskapet», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Fred C. Gjestad

Kvaliteten på et samfunn kjennetegnes i stor grad av hvor godt vi tar vare på dem som faller utenfor. Alle nesbuer har et ansvar for at så få som mulig holdes utenfor.

Utenforskap blir av mange betegnet som et av de farligste symptomene i dagens samfunn. Mennesker som opplever at de ikke har tilhørighet finner seg gjerne alternative miljøer der de finner tilknytning. Oppblomstring av ekstremistiske miljøer kan komme av at de som er i slike miljøer opplever at de er eller holdes utenfor storsamfunnet.

Nes er en av kommunene i landet med høyest tilflytting og det er ventet å være slik i mange år framover. Det gjør også at det er mange som kommer og trenger å få nye venner og bli inkludert i våre miljøer. For de aller fleste er dette helt uproblematisk og går helt greit. Men vi har også grupper i Nes som av ulike grunner havner «utenfor».

Noen kan av helsemessige årsaker ikke delta på fellesaktiviteter som binder oss sammen, slik som for eksempel dugnader. Andre har ikke en økonomi som gjør at verken de eller barna har mulighet til å delta på felles arenaer. Andre igjen, kan ikke språket fordi de akkurat er kommet til Norge som flyktninger.

En av styrkene til Nes-samfunnet er at vi fortsatt har med oss de positive sidene ved det gamle bondesamfunnet: Et stort foreningsliv og relativt gjennomsiktige grender og flate maktstrukturer. Det må imidlertid ikke bli noen sovepute. Vi trenger alltid å minne hverandre på at for å ha et godt samfunn som inkluderer alle, må vi aktivt jobbe for å beholde det.

Når sist ble du kjent med en ny nesbu? Når snakket du sist med en flyktning? Kjenner du en uføretrygdet eller en med psykiske problemer. Vi ønsker oss alle et varmt og godt samfunn, men det forutsetter også at vi skaper rom til alle, slik at så få som mulig får kjenne på utenforskapet. Og det starter med hver enkelt av oss.

Fred C. Gjestad

fred.gjestad@raumnes.no

annonse