Foto: Raumnes

«Nå blir det fest!»

Nå er tiden for å legge siste glasuren på kaka, kjøle ned champagnen og stryke finskjorta. 1. mars flytter elever og ansatte inn på den nye, flotte skolen. Det blir en fest! skriver nyhetsredaktør Trond Rasmussen i denne lederartikkelen.

Etter flere uker med usikkerhet, fikk Nes-politikerne torsdag kveld endelig sluttrapporten fra NGI lagt på bordet. Den slår fast at nye Vormsund ungdomsskole står på trygg grunn.

NGI understreket at dersom det skulle gå et kvikkleireskred i noen av de nærliggende kvikkleiresonene, vil det ikke påvirke selve skolen eller idrettshallen.

Og selv om det kan være kvikkleire under skolen, står skolen likevel trygt.

Les også
Nå er ekspertene enige: Vormsund ungdomsskole står på trygg grunn

Det er en kjærkommen beskjed å få. For elevene, de ansatte, foreldrene - og for kommunen. Nå kan alle senke skuldrene og se frem til innflyttingen.

Samtidig som alle nå gleder seg over at skolen står trygt, er de fleste enige om at prosessen frem til torsdagens konklusjon har vært kritikkverdig.

Les også
Krever ekstern granskning

Vi er glade for at nettopp det er en erkjennelse som ser ut til å deles av byråkratene på rådhuset. Kommunedirektøren la i møtet fram et forslag til vedtak, som innebærer at formannskapet sender saken til kontrollutvalget for en granskning.

Les også
NGI: - Det finnes ingen rapport. Kvalitetssikringen aldri avsluttet

Politikerne sluttet seg til forslaget og understreket viktigheten av at kommunen nå lærer av det som ble kalt en «uryddig prosess».

Det er et understatement. Saken har avdekket alvorlig svikt i kommunens rutiner, langt utover rot i papirene.

Det heter seg at når enden er god, er allting godt. Det er en sannhet med modifikasjoner. For det er et stort tankekors at vi i det hele tatt kom i en situasjon der kvalitetssikringen av prosjektet ble fullført først nå.

Les også
– Klarer ikke finne kvikkleire-dokumentasjonen

At sentrale politikere, med god grunn, kun noen dager før innflytting fortsatt ikke var trygge på at alt hadde gått etter boka, er knapt til å tro.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi synes tilnærmingen som kommunedirektøren nå legger opp til, er klok. Den viser evne og vilje til selvransakelse, og til å lære av feilene.

Vår holdning er at granskningen bør gjøres av eksterne aktører. Vi trenger noen som kan se på sakskomplekset utenfra, og med nye øyne.

Vi imøteser resultatet av granskningen. Men akkurat nå er ikke tiden for å fokusere på alt som ikke fungerer.

Les også
Lærere og elever i villrede: – Hva skjer?

Nå er tiden for å legge siste glasuren på kaka, kjøle ned champagnen og stryke finskjorta.

1. mars flytter elever og ansatte inn på den nye, flotte skolen.

Det blir en fest!