FLYTTET: Å satse på store skoler med såkalte læringsbrett allerede fra 1. klasse for alle, tror jeg er et veldig dårlig valg for mange av kommunens barn, skriver Yngvil S. Thomassen i dette innlegget. Foto: Harald Eigum

Montessoriskole i Nes?

Vi flyttet ut av Nes fordi vi ikke hadde et skoletilbud som passet vårt barn, skriver Yngvil S. Thomassen i dette leserinnlegget.

Det var trist å lese historien til de ivrige som jobber for å få Montessoriskole opp å gå i Nes, og all motstanden de må stå i.

Vi er selv en familie som har flyttet ut av Nes fordi vi ikke hadde et skoletilbud som passet vårt barn.

Vårt barn har slitt med høysensivitet, hvor blant annet tid foran skjerm raskt fører til en overstimulering som gjør at barnet ikke er mottakelig for blant annet læring. Det samme gjelder for store elevgrupper, med all lyd og bevegelse som naturlig nok følger med dette.

Det var veldig overraskende for oss, når barnet nådde skolemoden alder, å ikke ha en passende skole å kunne søke til i kommunen. Vi var i dialog med skolekontoret, og deres beste alternativ var Neskollen skole - med kompetent personale som har hatt barn med samme diagnose der tidligere. Det er veldig bra med kompetente lærere, men det hjelper ikke når problemet er veldig mange elever og skjermbruk fra første klasse.

Vårt tilfelle er selvsagt litt spesielt, men - det er spesielle tilfeller, ofte en eller to, på alle avdelinger i alle barnehager. Det er en del av bildet.

Å satse på store skoler med såkalte læringsbrett allerede fra 1. klasse for alle, tror jeg er et veldig dårlig valg for mange av kommunens barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Her snakker vi om psykisk helse; Å kunne være mottakelig for læring, og å ha overskudd til å være med sosialt i friminuttene.

Jeg tror det koster dyrt med alle spesialpedagogene som må hjelpe til for å få et fungerende læringsmiljø kontra å gi rom for mangfold og heller si ja til læringsmiljø som er riktige for disse elevene.

Skolen vil vi at skal være et trygt og fint sted som ruster elevene til livet, ikke et sted hvor elevene må kjempe seg igjennom hverdagene og få lite utbytte, og kanskje til og med gjøre mer skade.

Vi føler oss heldige som hadde muligheten til å flytte til en annen kommune med en liten skole som ikke har skjermbruk i sin skolehverdag. Så langt går det strålende. Vi hadde helt klart blitt i Nes om det hadde vært et slikt skoletilbud.

Vi mennesker er mangfoldige og passer ikke inn i samme kasse. Ved å satse på en ensrettet skolepolitikk er det barna "som ikke passer inn" som må betale.

Yngvil S. Thomassen, mor, lærer og tidligere nesbu

Artikkelen fortsetter under annonsen.