TAK: Nes Landbrukslag vil ha solceller på flere tak og vegger, skriver de i dette leserinnlegget.

Mer solceller på tak og vegger!

Nes landbrusklag ønsker å invitere Solgrid og Akershus Energi til samarbeid om økt utnyttelse av solenergi i landbruket. Vi er derimot svært skeptisk til etablering av solcelle-parker, på både dyrka og udyrka mark, spesielt i en tid preget av krig, klima-, og energikrise.

Solgrid AS, datterselskapet til Akershus Energi, har et innlegg i Raumnes 16. oktober hvor de ønsker grunneiere velkommen til samarbeid om etablering av solcelleparker. Hvordan den enkelte gårdbruker ønsker å kombinere matproduksjon med annen næring skal ikke landbrukslaget mene for mye om. Vi ønsker å sette enda mer fokus på bruk av eksisterende bygg, og se på de enorme tak- og veggflatene vi har til disposisjon i Nes. Her er det allerede stor vilje blant gårdbrukere til å installere solceller, og her er det et lite utnyttet potensiale. Vi mener dette vil være både nødvendig og enda mer aktuelt i tiden fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det produseres enormt med mat i Nes, og vi kan stolt kalle oss landets kornkammer. Vi har flinke produsenter av mjølk, kjøtt, grønnsaker og opplevelser. Matproduksjonen i Nes er beredskapslager for en stor andel av Norges innbyggere! Forutsetning for dette er jord i hevd. I Nes har vi mye matjord per innbygger, og det er altfor lett å glemme hvor verdifull denne er.

For i Norge har vi kun 1,5 dekar matjord per innbygger, med bare tre prosent av landarealet vårt som dyrkbar mark. Vi er landet i Europa med lavest andel dyrka mark, og har bare noen få øystater under oss på den globale statistikken. Vår matjord må vernes om fra annen konkurranse, det være seg veibygging, bolig, eller annen infrastruktur. Vi må holde jord i hevd, så vi kan produsere mat til egen befolkning i usikre tider, som nå.

Fremtiden er mindre fossil-, og mer fornybar energi. Landbruket i Nes bidrar til det grønne skiftet med produksjonen av sunn og kortreist mat og stadig lavere klimagassutslipp. Vi vil også være produsent av energi for storsamfunnet, gjerne fra både tak og vegger. Vi ønsker et krafttak for mer fornybar energi, bare det ikke går utover matproduksjon og natur.

For Nes Landbrukslag

Jan Stabbetorp

Hans Arild Grøndahl

Ole Erik Lunder