Redaktør Fred C. Gjestad utfordrer i denne lederartikkelen kommunedirektøren til å vise innbyggerne at alle kommunens ansatte jobber hardt for å forvalte skattepengene på en best mulig måte. Foto: John Arne Paulsen

Loven skal forebygge korrupsjon

«Når kommunens ansatte ikke følger reglene på innkjøpsområdet, er det lett å spørre om hvilke andre områder de også tøyer lovverket», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Det er ikke vanskelig å skjønne at det er klønete for alle kommunens 1500 ansatte å måtte forholde seg til offentlige innkjøpsordninger og anbudsregler. Men det er en god grunn til at vi har de reglene. At kommunen nå er tatt med buksene nede for å ha brutt «loven for offentlig anskaffelse» 16 ganger i løpet av ett år er veldig alvorlig.

Les også
SISTE: Nes kommune kjøpte varer og tjenester ulovlig: – Kan oppfattes som korrupsjon

Grunnprinsippet i loven er veldig enkel: Når det offentlige skal kjøpe inn varer og tjenester, skal det utlyses et anbud som alle kan være med på. Så lenge det er offentlige midler som forvaltes, så skal det være full åpenhet om hvordan skattepengene brukes.

Les også
SE LISTEN: Disse kjøpte kommunen ulovlig fra

Veldig enkelt fortalt har jo loven to formål. Det ene er å sikre at det offentlige betaler minst mulig for best mulig tjenester. Det andre er å forebygge korrupsjon. Enkeltaktører som er på «godfot» med administrasjonen skal ikke få lettere tilgang til offentlige kontrakter enn andre. Det er velkjent at det er mange måter å komme på «godfot» med ansatte i kommunen, den tydeligste er jo å betale enkeltansatte «under bordet». Korrupsjon kommer imidlertid i mange former, og i Norge er nok ulike former for skjult korrupsjon det vanligste.

Vi har ingen grunn til å mistenke at det skjer korrupsjon i Nes kommune. Men vi skal heller ikke legge under en stol at Raumnes får tips og spørsmål knyttet til hvorfor enkeltaktører får lettere gjennomslag for sine saker og prosjekter enn andre. Når kommuneansatte i disse sakene om offentlig anskaffelse viser en lemfeldig omgang med regelverket, er det grunn til å spørre seg om det gjelder på andre områder også.

Er det så alvorlig at kommuneansatte handler litt for mye på den lokale matbutikken? Nei, isolert sett er det ikke det – og kanskje er det utelukkende av praktiske hensyn. Men kommunedirektøren har et ansvar for å vise innbyggerne at alle kommunens ansatte jobber hardt for å forvalte skattepengene best mulig. Klarer de ikke vise det på innkjøpsområdet, så er det lett å spørre om hvilke andre områder de også tøyer lovverket.