MENING: Er det en lokalavis sin oppgave å ta stilling til om kommunestyret bør gå inn for å tillate vannscootere på elvene eller ikke, spør Håkon Rønnevig. Foto: Terje Pedersen

Lokalavisa og vannscootere

Er det en lokalavis sin oppgave å ta stilling til om kommunestyret bør gå inn for å tillate vannscootere på elvene eller ikke, spør Håkon Rønnevig i dette leserinnlegget.

Selvsagt skal enhver innbygger eller instans i Nes kunne ha rett til meningsytringer om det som skjer av saker i kommunen. Det gjelder også bladet Raumnes som lokalavis. I særlig grad gjelder det saker som er til behandling i kommunestyret og som politikere enda ikke har diskutert og tatt avgjørelser i. Her er det opplagt mulighet for en redaktør til å komme med innlegg i lederen uten å påvirke med eget personlige standpunkt.

Les også
Kjell håper politikerne sier ja til vannscooter: – Det skal være plass til alle

Det gjelder ikke minst saken om vannscootere på Glomma og Vorma. Noen argumenter tilkjennegir fri ferdsel og retten til denne, i likhet med andre motoriserte fremkomstmidler. Motargumenter drukner nærmest i lederens eget syn.

Det er noe som heter allemannsretten på landjorda, som i prinsippet kan overføres til sjøen og elvene. Innenfor denne rammen mener også redaktøren i sin leder at vannscootere bør kunne ha tilgang der fritidsbåtene i dag opererer. Jeg vet fra Sør-Odal at reglene har åpnet opp for bruk av vannscootere som befinner seg mellom Funnefoss og oppover Glomma forbi Skarnes. De er ikke mange. Lyden bærer langt og ved selvsyn er farten opp i 90 på det meste. Ut fra kjørestil og adferd er det liten tvil om at vannscootere i Sør-Odal er leketøy for godt voksne. Som kajakkpadler tar jeg fortsatt risikoen for ikke å bli påkjørt av fartsblinde scooterkjørere, som ser ut til å eie hele ferdselsåren med svært plagsom støy. Det finnes sannsynligvis motargumenter til dette som tar mer hensyn til demokratiske prinsipper, men min erfaring er også min virkelighets-oppfatning og ikke argument.

Les også
Politiet har én oppsynsbåt for hele Øvre Romerike

Det er ikke overraskende at den samme avisa i sin leder så sterkt hevder at det som diskuteres på kommunestyre-møter og møter som foregår på det offentlige plan i Nes skal videooverføres og møteprogram kunngjøres i forkant - i henhold til offentlige bestemmelser.

Når det glipper hos enkelte politikere som helst vil la avgjørelser skje på kammerset, er lokalavisa på plass og i posisjon til å holde de samme politikere i øra.

Så er spørsmålet, skal lokalavisa både ytre sine meninger om vannscootere og andre saker på lederplass og samtidig passe på at beslutningsprosessen følger prinsippet om åpne kanaler ut i det offentlige rom?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Lek, fart og spenning minst 50 meter fra land

Pressen kalles gjerne for den fjerde statsmakt. I vårt tilfelle blir Raumnes en med- eller motspiller til kommunestyrets lovlige folkevalgtes diskusjoner før beslutninger fattes. Påvirkningen kan bli oppfattet som svært uheldig siden den gjelder alene redaktørens syn.

Som kjent er redaktøren kun ansatt av et eget styre i Raumnes og ikke valgt av folket (les abonnentene). Spørsmålet dreier seg da om lederen skal gå aktivt inn med eget standpunkt i saker rundt kommunale regler, f.eks. om bruk av vannscootere. I denne saken for beboere på og langs vannveiene i Nes er det for- eller motargumenter som politikere fra ulike partier vil sørge for å behandle på kommunestyrets møter. De er som sagt offentlig kringkastet og befester det demokratiske prinsipp.

Les også
Kommunen har talt: Innspillene får ingen betydning

Kanskje er det avisas oppgave å bringe alle argumenter til torgs fremfor å dytte eget standpunkt fram i lederen. Det heter jo at Raumnes er politisk uavhengig avis. Det kan sikkert tolkes på flere måter.

Skal Raumnes sin oppgave være å delta i behandlingen av vannscootersaken med egne standpunkter på lederplass før møtene med lokalpolitikerne som streames?

Er Raumnes blitt et uavhengig parti for sine abonnenter? I så fall har det ingen ting med det demokratiske prinsipp å gjøre. Tvertimot betyr det at Raumnes misbruker sin rolle som vokter av demokratiet.

Håkon Rønnevig