VIKTIGST: Liv og helse er viktigst når ny E16 skal bygges, slår Helge Onsrud fast. Foto: Jan Erik Hæhre

Liv og helse er viktigst

Trafikken på E16 øker.

Jeg ferdes ofte på E16, og er ikke i tvil om at trafikken øker dag for dag. Over noen år har den økt veldig mye. Har kommunen oppdaterte tall for dette? Stadig kan vi lese om påkjørsler. De fleste med materielle skader, men det er dessverre bare å vente på neste ulykke med alvorlig personskade - eller det som verre er.

«Vi har ønsket oss mer fokus på hvilke fordeler vi kan få av ny veg», uttaler Tove Nyhus til Raumnes 8. september. Jeg skjønner ikke at det skal være vanskelig å legge aller mest vekt liv og helse. Det oppnås med en løsning som fjerner mest mulig av trafikken fra nåværende veg. Det kan ikke være tvil om at størst reduksjon av trafikken på nåværende veg oppnås ved å velge F-korridoren, med ny E16 lagt i nærheten av nåværende veg. Langt større reduksjon enn om vegen legges over skogen, slik Nye Veier vil. Uten F (og A forbi Skarnes) vil alle som kommer fra Hedmark, Nord Odal, Skarnes og Herbergåsen bruke den gamle vegen helt til Nybakk.

Vi trenger oppdaterte data for trafikken på E16 gjennom Nes. Trafikken har økt. Kommunens forhandlere trenger nye tall. Kommunen bør kreve ny trafikktelling. Det kan ikke være vanskelig å finne ut hvor mange av kjøretøyene som i dag passerer Opaker, som kommer fra Hedmark, Nord Odal, Skarnes eller Skogbygda, og som naturlig fortsatt vil kjøre den gamle vegen helt til Nybakk, dersom ny E16 bygges over skogen, slik Nye Veier vil. Jeg tror mange vil bli overrasket over hvor stor andel av trafikken som kommer fra Hedmarken, Nord-Odal, Skarnes og Skogbygda.

Det blir flere bedrifter på Herbergåsen, og det er store planer for Esval. Snart er grustaket i Vormsund fylt opp, med plass til mange bedrifter. De fleste av dem vil være av et slag som medfører mye lastebiltransport. Sikker og effektiv veg vil være avgjørende for bedrifter som vurderer å etablere seg på Esval, Herbergåsen eller i Vormsund. Det er viktig at lastebiltransporten som følger med, ikke fører til mer transport på nåværende E16. Om Nyhus vil lete etter flere fordeler av ny veg, vil hun fort finne at bare F-korridoren dekker behovet for god veg til bedrifter på Esval, Herbergåsen og Vormsund. F kan bli avgjørende for større bedriftsetableringer i Nes.

C-korridorren, med bru over Glomma et stykke nord for Årnes sentrum, vil neppe redusere trafikken på Årnesbrua mye. Har dette blitt vurdert? Så lenge flest boliger og bedrifter ligger i Årnes sentrum og sør for Årnes, tror jeg at kjørende fra Oslo, Jessheim og Gardermoen ikke vil kjøre over elva nord for Høie og så tilbake til Årnes. De vil bruke den gamle brua. Bare en liten del av den interne trafikken i Nes vil bruke ei ny bru nord for Årnes. Trafikkproblemene ved innkjøring til Årnes løses neppe av Nye veger med C over skogen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mange er villig til å kjøre litt lengre, eller bruke litt mer tid, dersom de sparer bompenger. Bompenger er ikke populært, men det kan være nødvendig å innføre bompenger på parallelle sideveger for å unngå mye trafikk på sidevegene. Det gjelder heldigvis bare til den nye vegen er nedbetalt. Det kan neppe innføres bompenger på gamle E16 dersom den nye vegen bygges slik Nye Veier vil. Men har spørsmålet om bompenger, og hvilken betydning det har for trafikken på sidevegene, vært på bordet i diskusjonene med Nye Veier?

Jeg tror ikke at Nye Veier lyver. Men jeg tror at de legger mest vekt på argumenter som styrker C over skogen, og mindre på fordeler med de andre alternativene. Mange av mine spørsmål har jeg ikke klart å finne svar på i dokumentene som ligger ute på E16 -portalen. Jeg frykter at kommunens forhandlere er i samme situasjon. Nes og Sør-Odal bør skaffe seg bedre skyts i diskusjonen med Nye Veier. Det er flott at ordfører Sjøli vil stille ultimatum om valg av F. Men det må underbygges med fakta. Stol ikke på alt som kommer fra Nye Veier. Engasjer egne eksperter som kan gå Nye Veier etter i sømmene og komme opp med andre argumenter. Valg av løsning for ny E16 er så viktig at penger til egne eksperter er vel anvendte penger.

Helge Onsrud, Vormsund