NYE VEIER: Tove Nyhus peker på historikken til Nye Veier og hvorfor E16 ble lagt inn i selskapets portefølje. Foto: Jan Erik Hæhre

Litt faktainformasjon om Nye Veier, E16 og ultimatum

Trond Pedersen, Årnes, påstår i leserinnlegg 29. oktober at jeg på vanlig FrP-vis prøver å føre leserne bak lyset i mitt innlegg om E16 i Raumnes 18. oktober. Han påstår videre at jeg helt bevisst satser på at folk har glemt den historiske bakgrunnen for dagens situasjon. Dette er relativt drøye påstander fra Pedersen, og derfor ønsker jeg å presentere litt faktainformasjon for Pedersen.

Les også
Liv og helse er viktigst

Faktainformasjon om Nye Veier er som følger: Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert byggherreorganisasjon. Deres oppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, og også dagens regjering ønsker å beholde Nye Veier. Stortinget har gitt Nye Veier mandat til å prioritere rekkefølgen på prosjektene ut ifra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Strekningene i utbyggingsporteføljen med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet prioriteres gjennomført foran de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Strekningen Kongsvinger – E6 ble tildelt Nye Veier våren 2019.

Dette er informasjon som vår ordfører var godt kjent med da det ble besluttet å gi E16 -prosjektet til Nye Veier. 14. april 2018 hadde Raumnes en artikkel med overskriften «Nes og Sør-Odal ønsker å gripe livbøya Nye Veier AS har kastet ut. Nå ber de samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om et møte før ferien».

Les også
Tove Nyhus, Nes Frp og ultimatum

I dette oppslaget kommer det klart frem at ordfører både i Nes og Sør-Odal var innforstått med Nye Veiers forutsetninger for vegprosjekter, for Grete Sjøli og Knut Hvithammer sier: «Vi er presentert for Nye Veiers beregning for E16 gjennom Nes og Sør-Odal, og vi har snakket sammen, både kommuner, partier og næringsliv. Slik vi ser det per i dag, er dette eneste alternativ om vi ønsker ny veg så raskt som mulig, sier Sør-Odals ordfører, Knut Hvithammer. Derfor ønsker vi nå å møte samferdselsministeren, og vi skal sende et brev der vi minner ham om at han i januar lovte oss et nytt møte. Med andre ord, ordførerne i Nes og Sør-Odal ber samferdselsministeren om et svar. I dette ligger det også en aksept av at Nye Veier er der, og vi velger derfor å se på dette som en mulighet, sier Hvithammer. Hvithammer peker videre på at Nye Veier har gjort sin del av jobben. De har sett på E16-prosjektet, og kommet fram med sine vurderinger. Den nordlige traseen anses som for dyr og med for stor negativ samfunnsnytte, mens en veg i sørkorridoren trolig vil ha en positiv samfunnsnytte. Derfor sender vi brev til ministeren nå der vi ber om at E16 havner inn i Nye Veiers portefølje, sier Hvithammer». Avslutningsvis spør journalisten: «Ligger det også i dette en erkjennelse av at nord-traseen er uaktuell? - Nye Veier har sagt nei til nord-traseen. Dessuten valgte regjeringen å ta pengene til denne vegen ut av Nasjonal Transportplan, sier Hvithammer, og mener dette er et klart signal om at de ikke vil få ny veg i den nordlige traseen».

Les også
Heidi bor langs ulykkesvegen – hørte smellet inne i stua

Jeg håper at denne informasjonen kan bidra til at også Trond Pedersen husker de siste års historie om E16 prosessen.

Tove Nyhus, gruppeleder Nes FrP

Artikkelen fortsetter under annonsen.