«Funnene våre er så alvorlige at det må få nasjonale konsekvenser», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.
«Funnene våre er så alvorlige at det må få nasjonale konsekvenser», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: Thomas Frigård

Lederartikkel: Lang saksbehandling er en trussel mot rettssikkerheten

«Det må settes en stopper for at halvparten av alle straffedømte får strafferabatt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Når omtrent halvparten av alle som blir dømt i Øvre Romerike tingrett får strafferabatt på grunn av lang saksbehandlingstid, er det et alvorlig samfunnsproblem. Det kan true legitimiteten til politi og rettsvesen, noe som kan rokke ved det tillitssamfunnet vi har i Norge.

I dagens avis publiserer vi den første artikkelen i en serie der vi avdekker hvordan sommel hos politi og rettsvesen gjør at lovbrytere slipper straff. Det vi har funnet er så alvorlig at det bør få nasjonale konsekvenser. Når politiet også varsler at det blir enda verre i 2019, bør våre politikere på banen for å snu denne trenden. Det er grunn til å tro at det ikke er verre på Romerike enn i andre deler av landet.

For å undersøke dette har vi hatt en journalist som har sittet i dagevis og gått gjennom alle dommene ved tingretten, nesten 700 dommer ble det til slutt. Dette gjør vi fordi å avdekke kritikkverdige forhold i samfunnet er en viktig del av pressens samfunnsoppgave. Selv om Øvre Romerike tingrett dekker et større område enn Raumnes, er funnene viktig for nesbuer som både begår og blir rammet av straffbare forhold.

For tiltalte er det veldig krevende å ikke kunne bli ferdig med en straffesak, det svekker rett og slett muligheten for å kunne komme seg videre i livet. Spesielt alvorlig er det for dem som ikke blir dømt og som må leve med usikkerheten i opptil flere år. At tiltalte i alvorlige saker skal slippe hele eller deler av straffen fordi politiet er trege, er et problem for hele samfunnet. Problemet er ikke mindre for dem som er ofre for lovbrudd, som må vente i lang tid før gjerningsmann blir dømt, og som så får en stor strafferabatt.

Raumnes har her avslørt en utidig praksis som det snarest må sette en stopper for.