Opplevelser gir en gledesopplevelse, uavhengig av om opplevelsen koster noe eller ikke. Her er bilde fra Sagstusjøen.
Opplevelser gir en gledesopplevelse, uavhengig av om opplevelsen koster noe eller ikke. Her er bilde fra Sagstusjøen. Foto: Fred C. Gjestad

Lederartikkel: «En høstmulighet for å lage gode opplevelser»

«Å skape gode opplevelser, kanskje spesielt for barn og ungdom som har høstferie, er det samme som å skape minner for resten av livet», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Denne uken er det høstferie i skole og barnehage. Høstferien er kanskje den ferien som flest lurer på meningen med. Det er bare noen uker siden sommerferien og barna har vel knapt brukt for en ferie allerede nå.

Den historiske forklaringen til høstferien, er jo den såkalte «potetferien». Barna trengte en uke fri fra skolen for å hjelpe til med å høste markens grøde. I dag vet vel knapt barn og ungdom hvordan man tar opp poteter, og enda færre bruker høstferien til innhøsting. Noen få er det kanskje, som kommer fra større gårdsbruk, men de fleste gjør jo ikke det.

Høsten er imidlertid en unik mulighet til å få gode opplevelser. Med fine høstfarger er naturen i og rundt Nes en perle, som innbyr til gode opplevelser. For opplevelser er viktig for oss.

Forskere ved Cornell University fant ut at vi opplever glede både før og etter vi skal delta i en opplevelse. Og det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom gledesopplevelsen og prisen vi betaler. En gratis opplevelse kan gi like mye glede som en dyr konsert.

De aller beste opplevelsene våre er som regel de vi har sammen med gode venner. En god opplevelse blir bedre av at den deles med andre.

Nes er full av muligheter til å få gode opplevelser, enten det er snakk om potetopptaking på gamle Hvam eller det er for å nyte naturen rundt Nes.

Jeger og fiskeforeningene i Nes har blant annet satt opp en rekke gapahuker rundt om i Nes. Disse er relativt lett tilgjengelig. Med et par vedkubber i sekken og en pølsepakke kan høstfargene og den friske høstlufta nytes og minner skapes.

Når vi husker fortiden er det som regel følelsene og opplevelsene vi husker, ikke faktaopplysninger. Å skape gode opplevelser, kanskje spesielt for barn og ungdom som har høstferie, er det samme som å skape minner for resten av livet.