Oslo 20220912. Flere hundre lærere er til stede når Utdanningsforbundet har markering foran Stortinget i Oslo mandag, i forbindelse med den pågående lærerstreiken.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lærerstreiken

«Dette er et godt tidspunkt for lærerne å streike, men som samfunn kan vi ikke se at nok et skoleår blir ødelagt for elevene», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Elevene her er foreløpig «heldige». Utdanningsforbundet har ikke tatt ut lærere i Nes i streik. Men bare i våre nabokommuner sparker elevene i grusen mens lærerne kjemper om høyere lønn.

Les også
Lærerstreiken trappes opp - men ikke i Nes

Det er ikke vanskelig å ha sympati for lærernes lønnskamp. De har stått i frontlinjen gjennom pandemien og blitt pålagt et stort ansvar. Kravet om flere utdannede lærere i undervisning er også helt på sin plass. Det er kompetanse som er framtidas olje. Da må det satses på utdanning. Lærere uten riktige kvalifikasjoner er på lang sikt en like stor trussel som streiken er.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På den annen side så krever lærerne mer enn frontfagene, som setter premissene for den norske lønnsutviklingen. De krever også mer enn hva resten av kommunesektoren har fått.

Les også
Lærermangel bekymrer: – Det er trist at det er sånn og at vi sliter med å få tak i folk

I en streik hvor én gruppe som blir direkte berørt, er det svært viktig å ikke glemme elevenes perspektiv. Dette handler om mer enn penger. Elever som allerede har fått amputert to år med skolegang, får nå en amputert start på nok et skoleår. De er fratatt muligheten til en god start på et nytt skoleår.

Selv om vi er heldige i Nes ved at ingen skoler berørt av streiken, så er det elever i Lillestrøm kommune som nå snart er på femte uka uten fullverdig undervisning. Stadig flere foreldre og fagpersoner tar nå til orde for at streiken må avsluttes.

Les også
Lærerne i Nes er klare til å streike: – Leit at det rammer elever

Skyver lærerne sårbare barn og unge foran seg i en lønnskamp for å få et bedre resultat enn resten av samfunnet? Det er ikke vanskelig å forstå de som mener dette, selv om vi skal være forsiktige med å tillegge noen motiver. Men at det er et godt tidspunkt for lærerne å streike er vel hevet over enhver tvil. Som samfunn kan ikke se at nok et skoleår blir ødelagt for elevene. Det øker presset på å etterkomme lærernes krav.

Vi håper at elevenes perspektiv står høyt hos både Utdanningsforbundet, KS og ikke minst riksmeklingsmannen. Nå er det på tide å få avsluttet streiken.