annonse

Kronikk: «Kan ikke svik­te Auli – igjen»

Hall på Auli
Hall på Auli: «Når en hall set­tes opp mot hel­se, om­sorg og sko­le, er det hal­len som ry­ker», skriver Trond Rasmussen i denne kronikken. (Foto: )

+ «Når vi le­ser i lo­kal­avi­sa vår at kom­mu­nen nær­mest er ban­ke­rott, er det lett å ten­ke at fes­ten er over og at sis­te­mann slokker ly­set. Des­to vik­ti­ge­re er det å min­ne oss selv på alt det gode vi har i Nes», skriver Trond Rasmussen i denne kronikken.

  • Trond Rasmussen


annonse