annonse

Kronikk: «Hei du, Høyredama! Vil du sitte på hjem etter møtet, eller?»

Gode kollegaer
Gode kollegaer: Min gode politikerkollega Odd Istad (KrF) minnet meg på at det denne høsten er 32 år siden han og jeg sto på valg til kommunestyret i Nes for første gang, i 1987, skriver Tone Wilhelmsen Trøen.

«Det fine med lokalpolitikken er nærheten til velgerne», skriver stortingspresident Tone W. Trøen i denne lørdagskronikken.

  • Tone W. Trøen

Hei du, Høyredama! Vil du sitte på hjem etter møtet, eller?

Min gode politikerkollega Odd Istad (KrF) minnet meg på at det denne høsten er 32 år siden han og jeg sto på valg til kommunestyret i Nes for første gang, i 1987. Ofte var det jo slik at Odd ga meg skyss hjem til Haga når møtene var ferdig i rådhuset. Det er noe utrolig fint over at vi kan møtes på valgstand utenfor BB-senteret og fortsatt glede oss over å være folkevalgte og få lov til å drive med politikk. Han i kommunestyret, jeg på Stortinget.

Til deg som nå enten er nyvalgt eller gjenvalgt i Nes kommunestyre; Å bli valgt til kommunestyret er et av de fineste oppdrag man kan få! Det innebærer at du har fått velgernes tillit. Det er en givende, men også krevende oppgave å ta ansvaret for å løse de lokale fellesinteressene. Tilliten må forvaltes nøye og godt. Jeg sier det så ofte jeg kan. Lokalpolitikerne er helter i vårt demokrati. Folkevalgtoppgaven i råd og utvalg, og kommunestyret kommer i tillegg til jobb- og familieliv. Og uten høy godtgjøring for alt arbeid som legges ned.

Et viktig kjennetegn ved kommunen er at «de leke styrer de lærde». Det vil si at det er leke lokalpolitikere som er gitt makt til å styre og overprøve fagekspertisen – også i mer avgrensede enkeltsaker. Blant de folkevalgte kan det være mange som har spesialkunnskap på ett eller flere av de kommunale områdene. Dette kan være med å gi god innsikt i aktuelle problemstillinger. Men det er viktig å huske at som folkevalgt er man ikke valgt som fagperson, men som lekmann. De folkevalgte skal representere den lokale kunnskapen, lekmannsskjønnet og den folkelige fornuften.

Det fine med lokalpolitikken er nærheten til velgerne. På butikken får du spørsmål om alt fra veglys til skolebudsjettene. Det er en del av oppgaven! Jeg skulle ønske det var høyere status å være lokalpolitiker. Ikke som før, da presten, politiet og ordføreren ble sett på som bygdas beste menn og respekten var så skyhøy at det hindret mange fra å kunne være i kontakt med dem. Men at det å ha tatt på seg en oppgave for fellesskapet ble høyere verdsatt blant folk flest.

Det kan det være krevende å være nyvalgt i kommunestyret og forstå at ansvarsoppgavene som pålegges deg er betydelig større enn den enkeltsaken eller det synspunktet som vekket engasjementet ditt og gjorde at du ville i kommunestyret. Som folkevalgt må du forholde deg både til enkeltsaker og til helheten i styringen av kommunen. Ofte er det enkeltsaker som fanger mest oppmerksomhet hos publikum og medier. Nærheten til innbyggerne er jo noe av styrken ved lokaldemokratiet. Lokale folkevalgte skal ta opp saker som kan virke små, men som er viktige for dem det angår. Det er en viktig del av ombudsrollen. Samtidig er utfordringen at man også må tenke på helheten.

Kommunestyret skal gjennom avveininger komme fram til beslutninger som oppleves som legitime for de det gjelder. Innbyggerne, næringslivet og alle lokale interesser. Lokalpolitikken er en sivilisert måte å løse uenighet og interessemotsetninger på. Politikk er faktisk uenighet. Det innebærer å målbære og artikulere interesser. Men, de fleste av oss som er folkevalgte vet at det egentlig er svært sjelden vi regelrett krangler. Vi diskuterer med og mot hverandre på en respektfull og god måte. Politikere er i grunnen veldig flinke til å skille sak og person. Det er også derfor vi gjerne bruker kaffepausen til å småprate med kollegaer i andre partier, og sitter på med hverandre hjem fra møtene.

annonse