annonse

Kronikk: Del to av tre: Følelser – hva forteller de? Frykt og avsky

Frykt og avsky
Frykt og avsky: Dersom du kan legge merke til følelsen og anerkjenne at den er der, og kan tillate deg å dekke behovet den signaliserer, vil disse følelsene gjøre mindre vondt og være mindre plagsomme, skriver Jeanette Sjaaeng i dagnes kronikk. (Foto: Colourbox)

«For å kunne lytte til følelsene må vi kjenne til dem og vi må vite hva de forteller oss», skriver psykolog Jeanette Sjaaeng i del to av tre kronikker som omhandler følelser.

Alle mennesker har følelser selv om de uttrykkes i ulik grad. Mens noen har lett for å vise følelser, synes andre det er vanskelig. Noen uttrykker kanskje bare en type følelse, mens andre uttrykker flere. Noen opplever følelser svært intenst, mens andre knapt legger merke til dem. Hvordan og hvilke følelser vi uttrykker (og legger merke til) avhenger av hva vi har lært av våre foreldre da vi vokste opp.

Vi har seks grunnfølelser og hver av dem har et spekter av nyanser. Alle følelsene har som hensikt å beskytte og ta vare på oss. De skal fortelle oss hva vi har behov for, og de skal motivere oss til å dekke behovene våre. På denne måten er de er signalsystemet og motivasjonssystemet vårt.

Vi har flere negative enn positive følelser, noe som betyr at vi ofte kjenner på ubehag. Den eneste gode måten å få følelser til å bli mindre plagsomme på, er å lytte til hva de forteller. Hva er det de signaliserer at vi trenger? For å kunne lytte til følelsene må vi kjenne til dem og vi må vite hva de forteller oss. Her skal jeg presentere to av grunnfølelsene våre; frykt og avsky.

Frykt signaliserer at vi befinner oss i en situasjon som er farlig, og denne følelsen skal motivere oss til å komme oss raskt vekk. Du kan for eksempel tenke deg at du er ute og går alene en mørk kveld. Dersom du da hører noen nærme seg bakfra, så kan du kjenne at hjertet ditt slår raskere og du får kanskje lyst til å sette opp farten eller løpe. Da kjenner du på frykt. Raskt har følelsen fortalt deg at dette kan være en truende situasjon og den har satt kroppen din i stand til å reagere og den har motivert deg til å komme deg unna. Dette er fryktens hensikt. Når du kjenner på frykt så har du behov for å komme deg unna situasjonen du er i og du trenger å føle deg trygg. Av og til kjenner vi imidlertid frykt for situasjoner som ikke er farlige for oss. Når denne frykten blir overdreven og plagsom kaller vi den for angst.

«Når du kjenner på frykt så har du behov for å komme deg unna situasjonen du er i og du trenger å føle deg trygg.»

Avsky signaliserer at noe er skadelig for oss og følelsen skal beskytte oss fra slike situasjoner. Den motiverer oss til unngåelse. Det enkleste eksempelet er knyttet til mat – dersom du oppdager at maten du skal spise er gammel: muggen, råtten eller sur, lar du automatisk være å spise dette. Slik unngår du å bli syk. Vi unngår og avviser det vi kjenner avsky i forhold til. I en mer avansert form skal avsky motivere deg til å ta avstand fra situasjoner, ideologier, eller holdninger som bryter med dine grunnleggende verdier. Det kan altså være andre mennesker, levemåter, kulturer o.l. som vekker avsky hos deg. Enkelte kan for eksempel også oppleve å føle avsky ovenfor partneren sin, gjerne dersom denne ikke tar hensyn til deg eller fellesskapet deres. Når du kjenner på avsky er dette et signal om at det er noe som truer deg, enten det er gjennom sykdom og smitte eller gjennom dine verdier og egne levesett.

På samme måte som vi trenger trygghet når vi kjenner på frykt, trenger vi også trygghet når vi kjenner på den mer avanserte formen for avsky. Kanskje ikke trygghet i form av trøst, men i form av kunnskap og dialog.

På samme måte som ved andre negative følelser kan også frykt og avsky bli plagsomme dersom vi kjemper imot dem og forsøker å overse eller late som de ikke er der. Dersom du i stedet kan legge merke til følelsen og anerkjenne at den er der, og kan tillate deg å dekke behovet den signaliserer, vil disse følelsene gjøre mindre vondt og være mindre plagsomme.

Jeanette Sjaaeng

Psykolog, Familiens hus

annonse