MINDRE FORSKJELLER: Pakkeforløp hjem i kreftbehandlingen skal bidra til mindre forskjeller, skriver Christine Lager Nesje, Distriktsleder i Kreftforeningen.

Kreftrammede fortjener bedre

Skulle du være så uheldig å få kreft, er du tross alt heldig som bor i Norge. Vi har et velfungerende offentlig helsevesen, hvor alt gjøres for at du skal overleve og bli frisk, skriver Christine Lager Nesje i dette leserinnlegget.

I Norge gjelder ideen om at alle skal få samme behandling og oppfølging uansett hvor du bor eller hva du tjener. Slik skal det også være i Nes der du bor.

Virkeligheten er dessverre en annen. Helsedirektoratet har vist hvordan forskjellene øker i helse-Norge: Jo høyere utdanning og lønn du har, jo større er muligheten for at du får rett behandling, god oppfølging og får best mulig liv etter du har vært syk. Er du i motsatt ende av skalaen, med lav utdanning og lav lønn, risikerer du å få dårligere behandling. De minst ressurssterke klarer ofte ikke navigere seg fram gjennom alle digitale plattformer, tilbud, rettigheter og muligheter som finnes og stå på kravene sine som dem med høyere sosioøkonomisk status

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Morten hedret med Isbjørnen

Slik skal det ikke være i Norge!

Heldigvis har regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet nå tatt grep om deler av dette problemet. I vinter ble «Pakkeforløp hjem» lansert. Begrepet pakkeforløp hjem sier kanskje ikke så mye, men det er, kort fortalt, en logistikkform som skal sikre at alle pasienter i og under behandling blir fulgt opp der de bor. Når kreftpasienter blir skrevet ut av sykehuset, er det kommunene som overtar ansvaret for kreftpasienten.

Om du bor i Vormsund, Jessheim eller Sørumsand skal ikke ha noe å si for hvor god oppfølging du får.

Les også
Brannmannskap advarer om overfylte parkeringsplasser

Nå forventer Kreftforeningen at politikerne prioriterer arbeidet med innføring av pakkeforløp hjem i 2022. Noen kommuner er godt i gang, mens andre ikke har startet. Vi oppfordrer derfor helsepolitikere i alle kommuner til å stille spørsmål nå i sin kommune om hvordan pakkeforløp hjem er planlagt innført. Det vil løfte den lokale kreftomsorgen og bety mye for dem som er rammet av kreft.

Pakkeforløp hjem skal bidra til mindre forskjeller. Du skal få samme kartlegging og oppfølging uansett om du er rik eller fattig, bor i en liten eller stor kommune. Kommunen skal ivareta deg som kreftrammet gjennom systematisk kartlegging og vurdering. Fastlegen og kreftkoordinator har en viktig rolle for at DU skal bli sett og fulgt opp der du bor.

Les også
Dette krysset mener naboene er farlig – men Viken vil ikke gjøre noe

I Kreftforeningen får vi ofte tilbakemelding om at kreftpasienter føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset. De sitter igjen med mange og store spørsmål. Hva gjør jeg nå? Hvem kan hjelpe meg? Hvilke rettigheter har jeg?

Det er kommunene sin oppgave å hjelpe kreftpasientene, og gi dem rett tilbud og oppfølging. Vi i Kreftforeningen støtter mange kreftpasienter gjennom gratis lokale tilbud, tilbud på sykehusene og ikke minst vår rådgivingstjeneste og rettshjelp, men det er kommunene som må sikre at alle får den samme kartleggingen og oppfølgingen. Kreftforeningen ser frem til at alle kommunene har en god struktur og oppfølging av alle kreftpasienter i kommunen i årene som kommer.

Christine Lager Nesje, distriktsleder, Kreftforeningen