Runni ungdomsskole: «Gikk vi for fort fra rødt til gult nivå i skolene», spør redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: Guro Skjelderup

Korona-håndtering er komplisert

«Det siste vi trenger nå er korona-fundamentalisme, der vi fordømmer hverandre for våre ulike standpunkter», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Runni ungdomsskole opplever nå et større smitteutbrudd med flere smittede og snart er hele skolen i karantene. Spørsmålet mange stiller seg er om skolene i Nes gikk for fort fra rødt til gult nivå. Vi skal i denne situasjonen vokte oss for å komme med raske og unyanserte konklusjoner, for det er mange, vanskelige og motstridende hensyn som skal tas.

Les også
Testet hele trinnet etter korona-utbrudd

Det siste året har vi blitt kjent med mange begreper og fagfelt vi aldri trodde vi skulle ha sterke meninger om. Smittesporing og smittevern er to slike begreper. For å kunne stoppe en ukontrollert smitte av koronaviruset, må sosial kontakt begrenses. Samtidig skal livet leves. Kostnadene ved en nedstengning er enorme, både sosialt, psykologisk og økonomisk.

De mange ulike hensynene gjør at de som skal ta avgjørelser står i en umulig spagat. De motstridende hensynene er så sterke at det er umulig å ivareta fullstendig smittevern og samtidig ivareta andre behov i befolkningen.

Les også
– Det er ingen som kan noe for om de blir smittet

Vi må alle sammen erkjenne den umulige oppgaven og kanskje også spare oss for å komme med bombastiske konklusjoner. Vi er alle sammen ulike, har ulike verdier og har ulik toleranse for risiko. Det betyr at noen vil helle mot at total nedstenging for å få kontroll er det rette, mens andre mener at smittevern uansett ikke fungerer godt nok og at vi må tåle litt smitte slik at vi kan leve mest mulig normale liv.

Uansett, så bør vi respektere hverandre og at vi har ulike perspektiver i disse spørsmålene. Det er en kostnad å betale uansett hvilke valg som tas.

Det siste vi trenger nå er korona-fundamentalisme, der vi fordømmer hverandre for våre ulike standpunkter. Vi må stå sammen i denne krisen, for vi betaler alle en pris gjennom de konsekvenser og tiltak som nå er i samfunnet.

Noen betaler imidlertid en høyere pris enn andre og fortjener anerkjennelse for det. Akkurat nå er det kanskje lærere, skoleelever og sykepleiere som fortjener en ekstra takk.