Klokt av Nes-rektorene

De siste dagene har debatten om belønning av faglig sterke elever rast. Mange videregående skoler i Norge deler nemlig ut pengepremier til elever med de beste vitnemålene. Vi er glade for at det ikke er tilfelle i Nes.

Noen vil sikkert si: Men er det så farlig da? Er det ikke viktig å belønne elever med sterke akademiske prestasjoner, på samme måte som vi aksepterer premiering innen idretten og i kulturlivet?

Les også
Nes–rektorene sier klart nei: – Ikke aktuelt

Sammenligningen holder ikke. Selv om videregående skole ikke er pliktig, har all ungdom mellom 16 og 19 år lovfestet rett til tre års videregående opplæring. I praksis oppleves videregående som en plikt, som det er forventet at ungdommen går gjennom. Idrett og kultur er fritidsaktiviteter, som er hundre prosent selvvalgt.

Hvis formålet med pengepremier er å gi honnør for sterk innsats, er karakterer et dårlig måleverktøy. For karakterer sier ingenting om hvilke forutsetninger eleven startet ut med. En elev som løfter seg fra 2 til 3 i matte kan ha jobbet vel så hardt som en som sanker 6-ere.

Det er flott at enkeltelever leverer prestasjoner til 6 i karakter. All ære til dem. Men som samfunn er det enda viktigere at de videregående skolene evner å lose flest mulig elever gjennom skoleløpet. Forskning har vist at elever som dropper ut har langt større sjanse for å havne i varig utenforskap, med alt hva det medfører av belastninger på den enkelte og på samfunnet. Derfor skal vi alle være glade for at de videregående skolene i Nes er gode på å få elevene til å fullføre.

Dessuten: Hvilke verdier ønsker vi at skolene skal innprente i barna våre? Man kunne like gjerne delt ut priser for mest inkluderende, mest høflig, eller mest hjelpsom.

Spørsmålet om pengepremier handler i bunn og grunn om hvilke signaler vi vil at skolene skal sende til elevene. I festtalene snakker vi om verdien av kunnskap og læring som basis for et aktivt, deltakende og meningsfyllt liv. Dannelse, ikke bare utdannelse, er del av skolens samfunnsoppdrag. Skolene har lykkes i den grad elevene ved endt skolegang ser på læring og kunnskap som viktig.

Pengepremier kan oppfattes som et signal om at læring er et middel til noe større. Det er rett og slett en vulgær praksis, som skolene i Nes gjør lurt i å avstå fra.