Akershus Energi: I Nes har vi to kraftverk. Etter rør-eksplosjonen i Østersjøen så kan disse være potensielle terrormål.

Kan kraftverkene være terrormål?

«Både Funnefoss og Rånåsfoss er potensielle terrormål på grunn av kraftverkene der», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Verden er urolig. Selv om det som skjer er langt unna, så berører det oss.

Opptøyene i Iran gjør at iranere i Nes er bekymret for sine venner og kjente, spesielt kvinnene. Krigen i Ukraina møter vi gjennom flyktningene som er kommet til Nes. Dessuten så opplever mange russere i Nes en frykt for at deres venner og familie hjemme i Russland må ut i krigen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
– Vi følger situasjonen tett

Vi alle opplever dessuten energiprisene. Strøm og bensin er blitt mye dyrere, og trolig vil kostnaden øke videre. Vi går mot en vinter med rekordhøye energipriser.

Sabotasje

Det nye nå er imidlertid trusselen mot kraftverk. Eksplosjonene ved gassrørene i Østersjøen er blitt en ny dimensjon inn i en urolig verden. Mange mener det er russerne selv som står bak sabotasjene, men uansett hvem som står bak så er det en ny type terrormål. At gassrør blir utsatt for sabotasje har vi vel ikke sett i Vesten før, iallfall ikke i dette omfanget.

NVE har meldt om at det ved norske kraftverk er blitt observert droner og personer med kamera. Det er sett folk som «oppfører seg litt rart, eller som man vurderer å oppføre seg rart», sier beredskapssjefen i NVE.

For oss i Nes betyr det at vi skal være oppmerksomme. Ikke redde, men oppmerksomme. Vi har to store kraftverk i kommunen, og er med det en av de viktigste kraftkommunene på Østlandet. For land eller grupperinger som vil destabilisere det norske samfunnet, er sabotasje av kraftverk en effektiv metode. Spørsmålet som våre beredskapsmyndigheter stiller seg, er om bombene i Østersjøen var et mål i seg selv, eller om det var en trussel om noe som kan komme til å skje.

Les også
Strømregninga kan øke med 20 millioner – dette er sparetiltakene

Terrormål

Det tjener ingen å gå rundt å være redde, for sannsynligheten for terror i Nes er liten. Samtidig skal vi ikke være naive. Både Funnefoss og Rånåsfoss er potensielle terrormål på grunn av kraftverkene der. Sabotasje som setter disse ut av spill, vil kraftig redusere den norske energiproduksjonen. Det vil igjen gi enda høyere strømpriser, som vil være dramatisk for norske husholdninger. Effekten av slik sabotasje er det ikke nødvendigvis vanskelig å se for seg, både storpolitisk og lokalt.

Samfunnets øyne

Heldigvis er sannsynligheten liten for slik terror. Så liten at Akershus Energi ikke har økt sin beredskapssituasjon. Men helt usannsynlig er det ikke. Det er i seg selv absurd at vi her i Nes skal snakke om potensielle terrormål. Men det er viktig å være oppmerksom og samtidig vite at alle kan bidra med å redusere trusselen.

Det første og viktigste vi som lokalsamfunn kan gjøre, er å være samfunnets øyne. En felles årvåkenhet kan bidra til å gjøre en at den lille sannsynligheten for terror her enda mindre. Det kan være noen som kjører drone over kraftverkene, utenlandske biler som står parkert, noen som tar detaljbilder av kraftverkene eller går «turer» der det ikke er naturlig. Oppfordringen må være at om du ser noen som oppfører seg rart eller uvanlig rundt kraftverkene, så ikke nøl med å ringe for å informere politiet.