HAR LÆRT: Kampen mot vindkraft gjennom ti år har lært oss mye, skriver Karin Leonhardsen og Dag Dæhli i dette innlegget. Foto: Odal Vindkraft

Jubileum med bismak

Nå er det snart ti år siden de første leserinnleggene mot vindkraft var å se i lokalavisene Raumnes, Glåmdalen og EUB. Mye har skjedd siden da. Men da Akershus Energi overtok vindkraftprosjektet i Nord-Odal startet de sin egen tidsregning. Det som hadde skjedd før var totalt uinteressant. De hadde «ikke tid» til å bli orientert om bakgrunnen, om hva folk mente. Og nettopp det er selve varemerket for Orderud og Odal Vind. De framstår i dag som et glansbilde av vellykkethet og velstand. Men det er en nisse med på lasset.

Sannheten er at historien startet allerede høsten 2011. Uten nabovarsler visste mange ikke om planene før våren 2012. Da kom den sjokkerende nyheten – da fikk vi innbyggere i Nes, Eidsvoll og Nord-Odal vite at multikonsernet EON var på ferde i Nord-Odals skoger.

Les også
Lille julaften kom det strøm fra vindmøllene i Nord-Odal

Etter det fulgte en stupbratt læringskurve for å finne ut hva dette var for noe. Uendelig mange høringsuttalelser og debattinnlegg ble sendt. Folk engasjerte seg veldig i motstanden de første årene sammen med La Skogen Leve, Naturvernforbundet og La Naturen Leve. De fleste tillatte muligheter til å påvirke ble brukt. For det het så vakkert at "alle skal få uttale seg". Vår erfaring er at det er tomme ord - et slags pliktløp som myndighetene for skams skyld har lagt opp til. Ingen blir hørt. Ingen.

I Nord-Odal hadde vindkraftkverna malt i mange år den, da Odal Vind den 25.06.20 fikk endelig konsesjon og der tidsregninga til Orderud begynner. Før den tid var et kommunestyre-nei blitt til et kommunestyre-ja. Etter påvirkning som man kan mene mye om. Og etter at folk virkelig fikk kjenne på sorg og motløshet over alt som skjedde.

Les også
Første turbin på plass

Utviklingen var utmattende. Men den nye rike onkelen er i sitt ess, og strør om seg med fagre løfter om fond og skianlegg. Og i Raumnes den 8. januar kunne vi lese hva mediekontakten i Odal Vind mener. "Hun presiserer at vindmølleparken i Nord-Odal ikke legger beslag på hele området slik hun opplever at mange tror. – Vi legger bare beslag på en liten del av Sognkjølen, presiserer Syndrol Johansen».

Men her handler det ikke om å tro - her handler det om å se fakta i kvitøyet. Og fakta er at 1,5 milliard brukes nå på omdanne naturen på Songkjølen og Engerfjellet til et industriområde. Fakta er at naturen her aldri skulle vært brukt til det formålet. Det var heller ikke med i NVEs utvalgte områder som egnet seg for vindkraft i "Nasjonal ramme for vindkraft" i 2019. Og fakta er at arealforbruket til vindindustri landet over er skyhøyt. Og fakta er at allerede i 2007 og 2012 konkluderte Riksrevisjonen med at arealbruken i Norge var i strid med overordnede føringer og retningslinjer fra Stortinget. Arealer av nasjonal og regional interesse ble bygget ned bit for bit, viste rapportene. Derfor er det på høy tid at Riksrevisjonen på ny bør gis oppgaven med å se på arealstatusen i Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Nye Veier argumenterer for CN40-alternativet: – Jeg stiller meg undrende til at de gjør det nå

Det er ikke nødvendig med vindkraftutbygging her i vannkraftlandet. Se for eksempel NVEs egen langsiktige kraftmarkedsanalyse for 2021 – 2040, der de konkluderer med at Norge, mest sannsynlig, vil ha et overskudd av kraft de nærmeste ti-årene. NVEs analyse omfatter behovet for elektrifisering av bestående og ny industri og transport. NVE ser energieffektivisering og energisparing som vesentlig i vår framtidige energibalanse, ved siden av oppjustering av bestående kraftverk, solkraft og noe fra havvind mot slutten av perioden.

Les også
E16: Dette koster de ulike veglinjene

De negative sidene ved vindkraftutbygging i Nord-Odal har blitt pakket godt inn, noe som også rammer nabokommunene Nes og Eidsvoll. Men virkningene vil bli tydelige for alle når monstrene reiser seg og full lyssetting – full lyssetting - blir tatt i bruk, og når muligheter for jakt og friluftsliv forsvinner i takt med trekantene som varsler fare for iskast størstedelen av vinterhalvåret, og fare for lynnedslag det meste av sommeren.

Kampen mot vindkraft i Nord-Odal har lært oss mye - vi er ikke godtroende lenger.

Dag Dæhli

Jevnaker/Nord-Odal

Karin Leonhardsen

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Auli i Nes

Vindkraftmotstandere (om noen skulle være i tvil)