POLITI: «Det må være opp til politiet å håndheve regler på elvene», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Ingen grunn til forbud

«Alle motorfartøy på elva må behandles likt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Vannscooter bør bli tillatt i Nes. Men da må det samtidig gi reelle konsekvenser å bryte reglene på vannet.

Les også
– Vannscooter bør kun være tillatt i forbindelse med arrangementer

Debatten går høyt om det skal være lov eller ikke med vannscooter på elvene i Nes. Politikerne skal snart ta en avgjørelse på om forbudet skal oppheves. Forslaget til ny forskrift for motorferdsel på Glomma, Vorma og andre vassdrag i Nes, kommer opp til behandling i Utvalg for teknikk, næring og kultur 18. mai. Høringsrunden er avsluttet, og det må være mulig å si at svarene er ganske svart/hvite, uten særlig mange nyanser.

Les også
Observerte vannscooter på elva midt i hekketiden

Om spørsmålet er «skal vannscooter være tillatt i Nes», så er spørsmålet stilt feil. Målet med et forbud kan ikke være å forby et bestemt form for kjøretøy. Målet må være å begrense negative konsekvenser.

Les også
Vil beholde vannscooterforbudet i Nes

For å sammenlikne med trafikken på landevegen: Med få unntak blir alle trafikanter behandlet likt. Det er de samme reglene som gjelder for alle. Mopeder og lastebiler har en selvstendig maksimal hastighet, men ellers er det likt.

Les også
Kommunen har talt: Innspillene får ingen betydning

Formålet med reglene på vannet er at det skal være trygt for alle å ferdes på der. Deretter skal det være minst mulig konsekvenser for naturen og dyrelivet ved elvene. Akkurat på samme måte som regler på landevegen er for å sikre trygg ferdsel og minst mulig uheldige konsekvenser.

Det er ingen grunn til at det skal gjøres forskjell på fartøy på vannet, enten det er vannscooter eller båt. Slik kommunedirektørens forslag nå foreligger, er det samme regler for alle motorfartøy på vannet. Det er smart. En vannscooter som holder fem knop er jo ikke noe problem. Prinsippet er akkurat som på landeveien: Vi kan ikke forutsette at forskrifter blir brutt, vi må straffe de som bryter dem.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Mange vil påpeke at en vannscooter er laget for lek og moro. At brukere av vannscootere ikke vil komme til å etterkomme forskriften. Vi må forvente at brukerne av både motorbåt og vannscooter kommer til å etterkomme forskriften. Hvis ikke er det politiets jobb å håndheve reglene. De må på vannet og følge opp reglene som lages av våre folkevalgte.