FRISKT PUST: Den rosa sukkerspinngården er et friskt pust i sentrum, skriver Mari Drognes i dette innlegget. Foto: John Arne Paulsen

Ikke riv den bygde kulturarven

Hvis Årnes skal forbli et attraktivt sted å komme til og et godt sted å være for innbyggerne som bor her, må bygg som tilhører Årnes sin historie bli stående, skriver Mari Drognes i dette leserinnlegget.

Politikerne i Nes kan ikke la bygg som er en del av Årnes sin identitet bli jevnet med jorda - for at eiendomsutviklere skal fylle sine egne lommebøker - uten å gi kvaliteter tilbake. Hva vil et hvitt eller grått, åtte etasjers bygg, uten materialkvalitet, bygget på rimeligste vis, tilføre hjertet av Årnes sentrum?

Hvis Årnes skal forbli et attraktivt sted å komme til og et godt sted å være for innbyggerne som bor her, må bygg som tilhører Årnes sin historie bli stående. Schiefloegården er en del av den bygde kulturarven til Årnes. Den rosa sukkerspinngården, midt i hjertet av Årnes sentrum er som et friskt pust. Hva er det med de gamle bygga som er så viktig for oss? Vår felles hukommelse om det bygde gir oss kunnskap om tidligere tiders samfunn og levekår. Bevaring er viktig med tanke på miljøvern og det som allerede er bygget gir verdier inn i framtida.

Nå er det på tide at politikerne stiller høye krav til eiendomsutviklere - det må stilles krav til byggeskikk, etasjehøyder, en aktiv og åpen første etasje, materialer og farger som tilpasser seg omgivelsene. Dere må ikke å godta det første som legges frem. Det har blitt bygget nok sjelløse, lukkede, hvite og grå bygninger på Årnes. Vi trenger ikke flere slike.

Strømmen Næring må overbevise med skikkelige planer for tomta - her er det potensiale for bevaring og transformasjon. Transformasjon handler om å bevare og endre til noe nytt, noe bedre - gi nytt liv. Transformasjon handler om et brudd med tidligere bruk - nye funksjoner legges til det eksisterende.

De billige, uferdige, hvite, materialløse illustrasjonene som har blitt publisert i Raumnes er overhodet ikke overbevisende. Strømmen Næring ønsker å jevne historien med jorda og bygge noe som ikke tilpasser seg det omkringliggende. Førsteinntrykket er at det er nok en eiendomsutvikler som ønsker å legge minst mulig penger inn i prosjektet for mest mulig utbytte til seg selv. Her må dere politikere si nei!

Mari Drognes