NI LINJER: Styret i IKP vedtok ni veglinjer til ytterligere utredning og utr på høring. Her ser vi Margrethe haard, Kongsvinger (øverst til v.), Knut Hvithammer, Sør-Odal (øverst til høyre), Grete Sjøli, Nes (nede til venstre) og Astrid Solberg, Ullensaker. Foto: Jan Erik Hæhre

«Hvorfor skal det utredes usannsynlige E16-alternativer?»

«Det er vanskelig å forstå hvorfor politikerne ønsker å utrede veglinjer som åpenbart ikke kan bli vedtatt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Torsdag møttes det interkommunale styret i E16-prosjektet for å bestemme hvilke traseer i nye E16 som skal utredes videre. Målet er at det skal være en silingsprosess som skal ende med at det bygges en veg. I torsdagens møte ble det bestemt at tre av de fire korridorene skal være med i den videre prosessen.

Les også
E16: Fra 31 til 9 mulige veglinjer, seks av dem sier Ullensaker nei til

Politikerne som er med i den interkommunale plangruppen har også tatt hensyn til detaljer i korridorene, slik at det er ni ulike veglinjer i tre ulike korridorer som nå skal utredes videre.

Les også
SISTE: Sjøli får viljen sin – disse E16-korridorene blir med videre

Det er likevel vanskelig å forstå hvorfor politikerne ønsker å utrede veglinjer som åpenbart ikke kan bli vedtatt.

For eksempel har Ullensaker sagt klart ifra, og med kommunestyrevedtak, at de ikke vil vedta noen ny motorveg gjennom sin kommune. Altså er «Alternativ A» helt utelukket. Et flertall av Nes-politikerne har sagt nei til «Alternativ C», som er motorveg over Årnes.

Les også
Frykter for veg-vedtak

Vi undres over hvorfor «A» fortsatt skal utredes, når den ikke kan vedtas i neste omgang. En utredning som gjøres skikkelig koster mye penger, og det er jo ikke slik at det offentlige Norge har råd til å gjennomføre unødvendige utredninger.

La det ikke være tvil om at det er positivt at det er framdrift i E16- prosjektet. Det er positivt at det interkommunale plansamarbeidet har kuttet ut flere alternativer. De nærmer seg sakte, men sikkert å komme til én trase som faktisk kan bygges.

Som meningsmålingen til Raumnes viser, så er det et mindretall av nesbuene som ikke ønsker seg veg. Det er ingen lett oppgave våre folkevalgte har, for det er mange ulike hensyn som skal veies opp mot hverandre. Det er kanskje årsaken til at det kan se ut som at det er en god dose beslutningsvegring.

Et viktig hensyn vi mener plangruppen må ta, er å vurdere sannsynligheten for at vegen blir bygget. Nye Veier har mange veier i sin portefølje. Et alternativ som har såkalt «lav samfunnsmessig nytte», etter Nye Veier sine kriterier, står i fare for å ikke bli prioritert bygget. For dem som bor langsmed dagens E16 vil det være den absolutt dårligste løsningen.

Politikerne i det interkommunale plansamarbeidet kan med fordel være tydeligere og alternativer som åpenbart ikke kan bli noe av er det vel heller ikke nødvendig å utrede?.