Foto: Fred C. Gjestad

«Hvorfor kan ikke alle artiklene til Raumnes være gratis?»

«Det er dere som trofast betaler abonnement på Raumnes som sikrer at vi klarer å lage journalistikk av høy kvalitet, spesielt i en tid der annonseinntektene er kraftig redusert», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren.

Dette spørsmålet får vi jevnlig nå under korona-krisen. Mange mener at viktig informasjon må komme fortest mulig ut til publikum og at avisen da ikke skal forbeholde artiklene til sine abonnenter.

Det er også helt korrekt at medier som Raumnes bør være førstelinje når det kommer til å gi korrekt informasjon til befolkningen. Det er vårt samfunnsoppdrag – som det også står i vår Vær varsom-plakaten: «Pressen ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk» og «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold».

Raumnes-redaktør Fred C. Gjestad Foto: GuroSkjelderup

Derfor tok også vi i Raumnes tidlig en beslutning om at mange av artiklene om koronaviruset skulle være åpen og tilgjengelig for alle, uavhengig av om man er abonnent eller ikke. Spesielt artikler som var av samfunnsmessig kritisk betydning, slik som hvor mange som er smittet, tiltak man bør sette i verk og informasjon fra myndighetene har i stor grad vært tilgjengelig for alle.

Vi i Raumnes har som mål at innbyggerne i Nes skal få den informasjonen de trenger i en krisetid hos oss. Vi ønsker at kriseinformasjonen skal formidles på en så enkel og ubyråkratisk måte som mulig, og vi ønsker at leserne skal møte aktørene som står midt oppe i krisen. Akkurat det mener vi at vi har vist at vi klarer langt bedre enn facebook, google, YouTube og en skog av ulike bloggere.

Men skal vi klare å lage kvalitetsjournalistikk er vi også avhengig av inntekter.

Nå som hele Norge nærmest er gått i dvale, er aktiviteten både i næringslivet og hos lag og foreninger gått kraftig ned. For oss betyr det et kraftig fall i annonseinntektene. Store og små annonsører har nærmest over natta valgt å ikke bruke sine annonsekroner hos oss. Noen velger isteden å bruke dem hos globale giganter som facebook og google, som iallfall ikke har noe lokalt samfunnsoppdrag å fylle. Mange aviser i Norge har tapt så mye penger at de har valgt å permittere ansatte. Vi er ikke der i Raumnes i dag at vi diskuterer det som en mulig løsning. Men vi har også et ansvar for å sikre arbeidsplassene i avisen og at Raumnes kan komme ut også etter denne koronakrisen. Til det trenger vi dere abonnenter, for ved siden av annonseinntektene er det abonnementsinntektene vi lever av. Når annonseinntektene nå marginaliseres, er vi avhengig av dere abonnenter.

Vi håper at enda flere nesbuer vil være med på å bidra til at vi har en sterk lokalavis i Nes gjennom å tegne et abonnement på avisen. Jo flere som abonnerer på Raumnes, jo bedre jobb kan vi gjøre med å holde nesbuene oppdatert, både på korona-krisen og på alt det andre som skjer i kommunen, både det positive og der vi trenger å ha et kritisk søkelys.

Ikke minst, når krisen er over så skal vi bidra til at lokalt næringsliv har en markedsplass. Vi skal både gjennom redaksjonell omtale og på annonseplass vise alt det gode næringslivet vi har i Nes. Det er svært viktig når vi skal tilbake til en normal hverdag.

Journalistikk koster penger. Det er dere som trofast betaler abonnement på Raumnes som sikrer at vi klarer å lage journalistikk av høy kvalitet, spesielt i en tid der annonseinntektene er kraftig redusert. Til dere som ikke har abonnement i dag: Bli med på spleiselaget og tegn et abonnement i dag. Det verste som kan skje er at du blir litt mer opplyst