Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen. Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Hvor mange er syke?

«Det kommer sannsynligvis til å bli flere syke den neste uken», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Det holder ikke at kommunen påstår at mange er syke, når de ikke selv vet hvor mange som er syke.

Denne uken spurte vi i Raumnes hvor mange i kritiske funksjoner i Nes kommune som er sykmeldt, og fikk til svar at de ikke hadde kapasitet til å hente ut de tallene.

Les også
Bemanningskrise: – Det hjelper ikke å ringe vikarbyråene, for de er tomme

Vi er nå kommet til et stadium i pandemien der det største problemet ikke lenger ser ut til å være alvorlig syke pasienter. Isteden kan det bli et problem at personer i kritiske stillinger blir sykemeldt eller må i karantene. Om helsepersonell og lærere blir sykmeldt i stor grad og blir borte fra arbeidet, er det et problem for samfunnet.

I Raumnes fortalte kommunen at fravær er et problem og at de også sliter med å skaffe vikarer.

Vi er imidlertid overrasket over at ikke kommunen med enkle grep har oversikt over fraværstallene. Riktignok kan kommunedirektøren hente ut tallene når han ønsker det, men vi ville tro at det nå var viktig å følge disse tallene fra dag til dag. Det handler om å holde samfunnet gående.

Samfunnet trenger også å få konkrete bevis på at fraværet er såpass høyt. Vi vet jo at sykefravær i Nes kommune alltid har vært høyt. Vi trenger et svar på om det er koronasituasjonen som forårsaker sykefraværet, eller om det er underliggende problemer. Pandemien må ikke bli brukt som en vikarierende unnskyldning, om det fortsatt er et strukturelt problem med sykefravær i kommunen. Vi har i løpet av pandemien sett en rekke eksempler på at det iverksettes tiltak med vikarierende forklaringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Vi har ingen signaler om at kommunen utnytter pandemien for å dekke over et fraværsproblem. Sannsynligvis vil det bli enda verre de neste par ukene, skal vi tro nasjonale helsemyndigheter. Da er det nødvendig at sykefraværet blir dokumentert med tall og ikke i generelle termer.