Kvinnedagen: Ingrid Fyhri Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Hvor er planutvalget i Nes kommune?

«Vedtaket som åpner opp for mulig riving av Schiefloegården ble understøttet av en muntlig tolking av en HMS rapport, helt tatt ut av sin sammenheng,» skriver Ingrid Fyhri i dette leserinnlegget om Rådhusgata 5-9.

Har de ikke fulgt med på planene for Rådhusgata 5-9? Visste du ikke at kommunen har et planutvalg? Joda, det har vi, de skal ta blant annet ta vare på og planlegge utviklingen av Årnes. Derfor har de vedtatt en kommunedelplan for Årnesområdet (kdp Årnes). Der er det gjort en grundig jobb med å bestemme hvor høyt det kan bygges, hvor det skal være grøntområder, hvordan bebyggelsen skal tilpasses omgivelsene og mye mer. Med andre ord, et godt grunnlag for detaljerte reguleringsplaner, og noe som alle utbyggere er godt kjent med.

Men nå blir dette kastet på båten av formannskapet! Der har de har tydeligvis fullstendig glemt at de er tildelt rollen som kommunens planutvalg og dermed har et stort ansvar for å følge opp utviklingen av Årnes og de overordna planene som de sjøl har vedtatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Når det gjelder Rådhusgata 5-9 skriver kommunaldirektøren blant annet:

«–Ved å tilsidesette kdp Årnes vil denne undergraves, noe som fører til at forventninger og forutsetninger i planen vil ha liten verdi»

– Ved å tillate det foreslåtte volumet vil man undergrave de forventningene og forutsigbarheten som en slik plan skal gi for innbyggere, grunneiere og utviklere i kommunen

– Rådhusgata 5-9 er blant de aller viktigste tomtene i Årnes sentrum. De ligger nært på Trekanten park og områder hvor befolkningen oppholder seg på fritida. Det er derfor viktig at utviklingen av denne eiendommen bidrar positivt til hele sentrum og at det blir et godt sted å oppholde seg for alle innbyggerne»

Tydeligere kan det vel ikke sies. At utbyggere prøver seg, og ønsker å få maksimal utnytting av sin egen eiendom, er ikke uvanlig. Men at formannskapet/planutvalg til de grader åpner opp for å fravike de viktigste bestemmelsene for området er usigelig trist, og må være fortvilende for alle som ønsker en god og framtidsrettet utvikling av bygdesenteret.

Og som om dette ikke skulle være nok, vedtaket som åpner opp for mulig riving av Schiefloegården ble understøttet av en muntlig tolking av en HMS rapport, helt tatt ut av sin sammenheng. Dette går langt forbi det som ansees som anstendig og forsvarlig politisk saksbehandling og må få konsekvenser for videre håndtering av saken.

Ingrid Fyhri, SV-medlem

PS SV/Rødt var ikke representert i formannskapets møte om Rådhusgata 5-9