Næringssjef: Olaf Dønnum. Foto: Jan Erik Hæhre Foto: Jan Erik Hæhre

Hvor er næringssjefen?

«Vi ville jo tro at å hjelpe kriserammede bedrifter var en kjerneoppgave til næringssjefen nå i disse tider», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Gang på gang så blir det ropt om krise for næringslivet, likevel klarer ikke kommunen å dele ut krisepakkene de har tilgjengelig til lokalt næringsliv. Det bør nå være lov å spørre om kommunen gjør nok for det lokale næringslivet.

Les også
Har sju millioner koronakroner til næringslivet

Det er svært mange næringsdrivende som på ulike måter nå står i en vanskelig situasjon. For å hjelpe disse har regjeringen gitt rause krisepakker som skal bidra til at bedrifter ikke går konkurs når inntektene uteblir på grunn av pandemien.

Går det så bra med næringslivet i Nes at de ikke trenger krisepakkene? I dagens avis forteller vi at mesteparten av krisepakkene fortsatt ikke er delt ut. Det er vanskelig å se for seg at næringslivet i Nes ikke skulle ha behov for krisepakkene, men om det er tilfelle, så bør Nes kommune levere krisepakken tilbake. Da kan de heller gå til andre kommuner med større behov. Veldig mange nesbuer jobber jo i Oslo eller Ullensaker, så gode krisepakker her kommer også våre innbyggere til gode.

Det andre alternativet er at kommunen er for passiv i arbeidet med å hjelpe næringslivet. Politikerne i Nes har gjennom flere år understreket at lokal næringsutvikling er viktig. Med god grunn, en kommune trenger et internt arbeidsmarked også i privat sektor. Vet bedriftene som er i krise at de kvalifiserer og har de kapasitet til å søke på krisepengene?

Nes kommune har ansatt en egen næringssjef for å bistå næringslivet i Nes. Nå i korona-tiden er det en svært viktig posisjon. Men når kommunen er i en posisjon der de ikke klarer å dele ut regjeringens krisemidler, så er det jo grunn til å spørre hva næringssjefen gjør. Vi ville jo tro at å hjelpe kriserammede bedrifter var en kjerneoppgave nå i disse tider. Næringssjefen bør ha oversikt over hvilke bedrifter som trenger krisestøtte og ta kontakt med disse.