STILLER SPØRSMÅL: Kjersti Ekman vil ha lekeplasser og friområder som er hyggelige å oppholde seg på for barnefamilier også i sentrumsnære strøk, som Årnes.

Hvor er lekeplassene i Årnes sentrum?

Om det skal være så organisert og tilrettelagt som Statsforvalteren tydeligvis trenger at det skal være for at unger skal kunne leke; hvor blir det av huskestativ, klatrestativer, dumphusker, sandkasser og ikke minst en svært etterlengta skatepark på Årnes for de litt større ungene, skriver Kjersti Ekman i dette leserinnlegget.

I Raumnes 24. oktober leser jeg artikkelen om Jan Stabbetorp som blir overkjørt av kommunen, og jeg reagerer på samme måte som Stabbetorpen sjøl over Statsforvalterens utsagn. Raumnes har, klokelig, uthevet sitatet: "Vi kan ikke se at det finnes noen muligheter for lek i nærheten". At skogen og enga som omkranser en sånn eiendom ikke er godt nok for unger å boltre seg i, er langt over min fatteevne. Sjøl er jeg oppvokst med skogen og elva som nærmeste nabo, og hos dagmamma Gro der jeg tilbrakte all min "barnehagetid" var skogen lekeplassen vår. Det var fantastisk, spennende og ga næring til fantasien!

At kommunen skal avskrive Stabbetorps sak med dette argumentet henger ikke på greip. La unga leke i skogen - om de er så heldige å ha en skog i nærheten! Folk vil da ikke bare bo i på boligfelt med områder regulert til lekeplass?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På den andre siden må jeg spørre meg selv, og også kommunen og Statsforvalteren: hvor er lekeplassene i Årnes sentrum på sin side? I bygdesenteret vårt, der det bygges opp og ned i mente? Om det skal være så organisert og tilrettelagt som Statsforvalteren tydeligvis trenger at det skal være for at unger skal kunne leke; hvor blir det av huskestativ, klatrestativer, dumphusker, sandkasser og ikke minst en svært etterlengta skatepark på Årnes for de litt større ungene? Om de to "lekeapparatene" i bakken opp fra Elkjøp mot den gamle Raumnesgården teller som lekeplass, så kan både Statsforvalter og kommunen ta seg en bolle....

Lag lekeplasser og friområder som er hyggelige å oppholde seg på for barnefamilier også i sentrumsnære strøk, som Årnes. Takk til Høieparkens venner, som har fått til en fantastisk kombo av natur og aktivitetspark!

Men ellers da, Nes kommune?

Det er lov å si ja takk, begge deler.

Kjersti Ekman,

nesbu, skogsentusiast og mamma til unger som liker både skating og hytter i trærne