«Jo større avstand det er mellom lokalpolitikerne og Nye Veier, jo større sannsynlighet er det for at en ny E16 ender i avgrunnen – og blir værende der», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren. Foto: Bertine Jensen Heir

Hvor dyp er E16-avgrunnen?

«Er det mulig for lokalpolitikerne å få det de ønsker seg?», spør redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren om E16.

Nye Veier-sjefen la ikke to fingre mellom da han snakket på E16-møtet mandag denne uka. Med klare ord sa han at dersom politikerne ikke velger alternativ «C», så er det stor sannsynlighet for at det ikke blir noen veg.

Selv om budskapet ikke er nytt, har vi ikke opplevd at Finn Aasmund Hobbesland fra Nye Veier har vært så tydelig tidligere.

Konflikt

Det viser med tydelighet den konflikten som er mellom lokaldemokratiet og de som sitter med pengesekken. Spørsmålet er om den konflikten er så dyp at resultatet er at det ikke blir noen veg.

Les også
Kommunene vil utrede, Nye Veier vil skrinlegge de to korridorene

Konflikten handler ikke om at noen ønsker å stikke noen kjepper i hjulene, men det handler om at det er motstridende interesser. For der Nye Veier er opptatt av å bygge best mulig veg for samfunnet, er lokalpolitikerne opptatt av minst mulig konsekvenser for oss nesbuer.

Nye Veier har fått et tydelig mandat fra regjeringen. De skal lage mest mulig veg for pengene, målt ut fra hvor stor samfunnsmessig nytte vegen har. I det regnestykket ligger det også noen «myke» verdier, slik som støy og nedbygging av dyrket mark. Men hvordan det symbolske elvemøtet blir berørt av en motorveg, har jo ikke blitt vektlagt nevneverdig. Dessverre, vil mange si.

Innbyggernes interesser

Disse premissene for beregningene ble lagt før de begynte utredningene, men det fritar ikke lokalpolitikere å være stemmen til sine innbyggere.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lokalpolitikerne i de fire kommunene har et helt annet mandat enn Nye Veier. De skal sørge for at motorvegen tjener deres innbyggere best mulig. Derfor sa Ullensaker-politikerne tidlig at det var uaktuelt med nok en motorveg i kommunen, og i Kongsvinger er de mest opptatt av å få veg. I Nes og Sør-Odal derimot er det mange hensyn å ta.

Les også
Varaordføreren i nabokommunen blir selv rammet: – Sånn er det bare

Politikk handler om å kompromisse og komme fram til de beste løsninger. Derfor har det hele tiden vært et flertall i Nes for «F»-korridoren. Det var omtrent den korridoren Nes-politikerne landet på i forrige runde. Den korridoren som Statens Vegvesen aldri klarte å få bygget. Når Sør-Odal vil ha A, for å dekke opp mest mulig av trafikken fra Nord-Odal, så er kanskje den nye såkalte AF-korridoren den beste også for Nes. Det er iallfall den det kan være mulig å få flertall for.

Demokrati er viktig, og det er lokaldemokratiet som vet hvor skoen trykker mest. Våre lokalpolitikere er mest opptatt av lokale forhold, og ikke hva som tjener samfunnet som helhet best.

Uteblir pengene?

Spørsmålet videre er hva det hjelper om det blir et lokalpolitisk flertall, om det ikke blir penger til å bygge?

Stortinget har nemlig ikke bevilget penger til ny E16. De har gitt Nye Veier en pott penger og et mandat til å bygge mest mulig veg for pengene. Nå har også prisene på råmaterialer gått kraftig opp, slik at det i løpet av kort tid har blitt veldig mye dyrere å bygge veg. Med en økende inflasjon i Norge, er det heller ikke sannsynlig at staten vil øke bevilgningene til innenlands prosjekter. Det vil jo være inflasjonsdrivende. Dermed blir en stadig hardere kamp om de pengene som er tilgjengelig til veg.

Les også
E16: - Kjenner på en uro for prosjektet

Så Nye Veier har altså en prioriteringsliste, basert på hvor samfunnsnyttig vegen er. Med alternativ «C» vil E16 ha forholdsvis høy samfunnsnytte. Med alle andre alternativer vil den være vesentlig lavere. Skal vi tolke Hobbesland bokstavelig, så blir ikke E16 bygget, med mindre politikerne velger alternativ «C».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hvor stor er avstanden?

Spørsmålet er hvor stor avgrunnen er mellom Nye Veier og lokalpolitikerne? Det aller verste vil kanskje være at begge parter står på sitt uten vilje til å endre ståsted. Da blir det en slags stillingskrig mellom lokalpolitikerne og Nye Veier. For å bruke et presist bilde: Det er som en tungt trafikkert motorveg mellom partene - som det ikke er mulig å krysse.

Jo større avstand det er mellom partene, jo større sannsynlighet er det for at en ny E16 ender i avgrunnen – og blir værende der. Det ville vært trist.

For ikke så snakke om hvor mye penger som et slikt tilfelle ville vært sløst bort.