E16: «I kampen mellom alle motstridende interesser, må vi ikke glemme at det er noen overordnede interesser som også er viktige», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

«Hvem vil ha motorveg i egen hage?»

«Sær- og egeninteresser bør imidlertid ikke være styrende for de valgene eller kompromissene som gjøres», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

At store infrastrukturprosjekter havner i kryssilden mellom motstridende interesser er ikke til å unngå. Det skjer over alt. Her i Nes ser vi at det skjer spesielt med E16. Noen ønsker vegen nær seg, for å styrke lokalt næringsliv. Andre vil ha den lengst mulig bort for å unngå støy. Andre igjen bryr seg ikke om hvor den legges, men de vil ha bort vegen som går utafor stuedøra i dag.

Les også
Høyre-toppen kan få E16 utenfor stuedøra: – Å få ny veg er det som gjelder

Demokrati

Det er selvsagt slik at vi er oss selv nærmest. Og vi ser selvsagt argumentene som er nærmest oss selv sterkest. De som bor på Neskollen har fokus på kvikkleireproblematikken. De som bor på Årnes har fokus på elvekryssingen. De som bor langs dagens E16 setter fokus på trafikkproblemet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nettopp slike diskusjoner er viktige for demokratiet. Det er med på å belyse ulike fordeler og ulemper med de ulike alternativene. Ulempen er at sterke aksjonsgrupper får mest oppmerksomhet. En annen ulempe er at det er vanskelig å skille mellom personlige interesser og samfunnsinteresser.

Befriende

Slik sett er det befriende å høre fra Kjell Jevne (H) og Tove Nyhus (FrP). De bor sentralt på Årnes, og kjemper for det såkalte «C»-alternativet. Det betyr for dem begge at det blir økt støy. De kjemper altså for det alternativet som gir dem selv størst negative konsekvenser.

Vi har ikke sett så mange andre politikere ta slike standpunkt. Dessverre ser det ofte ut som at personlig bosted eller personlige interesser blir styrende når lokalpolitikere skal ta stilling til prosjekter med høy samfunnsverdi.

Motstridende

Som tidligere sagt, skal ikke Raumnes ha noen mening om hvilken trasé som er den beste. Vi tror at våre politikere er oppriktige når de har tatt sine standpunkter og gjør det på bakgrunn av hva de tror er det beste. Sær- og egeninteresser bør imidlertid ikke være styrende for de valgene eller kompromissene som gjøres. Her hviler ansvaret for på den enkelte politiker. Den enkelte må spørre seg om hvilke interesser de setter høyest.

I kampen mellom alle motstridende interesser, må vi ikke glemme at det er noen overordnede interesser som også er viktige. Ny E16 blir ikke bygget for at nesbuene skal komme seg fortere til Oslo, den bygges for å øke infrastrukturen i hele regionen. Enig, eller uenig i standpunktet: Holdningen til Jevne og Nyhus er forbilledlig. De kan iallfall ikke beskyldes for å mele sin egen kake.