HEIER: Vi i Nes Rullebrettklubb heier på alle initiativer som er med på å skape et godt, trygt, engasjerende og inkluderende lokalmiljø for alle innbyggerne i kommunen vår, skriver Thomas Munkelien. Her i aksjon under en befaring i en aktivitetspark på Kongsvinger. Foto: Grete Sjøli

Hvem skal betale for skatepark på Årnes?

Nå virker det som det endelig er vår tur. Det håper jeg hele lokalsamfunnet unner rullebrettklubben, skriver Thomas Munkelien i dette leserinnlegget.

Jeg vil gjerne svare på Fred C. Gjestad sitt innlegg.

Det er ikke nødvendig å sette ulike interesser opp mot hverandre i arbeidet for et variert aktivitetstilbud på Årnes. Det holder å heie hverandre frem og legge til rette for at de som engasjerer seg lykkes. Det er alle sitt ansvar å spille hverandre gode.

Ordfører Grete Sjøli lover at det skal bli skatepark ved Årnes brygge. Det er et utspill som Nes Rullebrettklubb selvfølgelig jubler for. Mange har ønsket seg en moderne og attraktiv skatepark i plass-støpt betong lenge. I over ti år har klubben jobbet for å komme dit vi er i dag - endelig på terskelen til å få lønn for alle timene med frivillig arbeid som er lagt ned på veien.

Les også
Hvem skal betale for skatepark i Årnes?

For det er frivillig arbeid dette handler om. Akkurat som i den organiserte idretten så er egenorganiserte aktivitetsmiljøer avhengig av at noen går i bresjen for å skape rekruttering, godt miljø og jobbe for at man har gode nok mestringsarenaer å være i aktivitet på. Når ordføreren lover at det skal bli skatepark på Årnes Brygge betyr ikke det at kommunen skal bære hele kostnaden alene. Vi som frivillige og pådrivere søker selv støtte fra tilskuddsordninger, samarbeidspartnere og kulturdepartementets spillemiddelordning. Erfaringene fra andre tilsvarende anlegg i Norge viser derfor at kommunens bidrag i gjennomsnitt er omtrent en tredjedel av totalkostnaden.

Hvordan dette blir på Årnes vil prosessen videre vise. Det man imidlertid kan slå fast er at skate- og aktivitetsparker er rimelige å bygge sammenliknet med mange andre typer aktivitetsanlegg - og får de en god beliggenhet, og blir skikkelig bygget, så blir de flittig brukt av svært mange brukere.

Nes Rullebrettklubb heier på alle initiativer som er med på å skape et godt, trygt, engasjerende og inkluderende lokalmiljø for alle innbyggerne i kommunen vår. Og spesielt blant barn og unge. Derfor heier vi både på nye skolebygg, mekkegarasje for motorinteresserte, en verdig eldreomsorg og gode bilveier som Fred C. Gjerstad i Raumnes uttrykker bekymring for i sin lederartikkel 30. april.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

At det er krevende for lokalpolitikerne å prioritere kommunebudsjettet er lett å forstå. Det finnes mange gode formål og mange gode initiativer. Å komme i mål med visjoner og drømmer kan derfor ta lang tid. Det vet rullebrettklubben godt, og nå virker det altså som det endelig er vår tur. Det håper jeg hele lokalsamfunnet unner rullebrettklubben. Så får vi sammen heie frem alle initiativer til det beste for kommunens innbyggere, legge til rette for et godt samarbeid mellom frivilligheten og kommunen og sørge for at man ikke går glipp av muligheter for eksterne tilskudd til gode prosjekter slik at det blir lettere for kommunens politikere å gjøre gode prioriteringer.

Spørsmålet er derfor ikke: “Hva er det som nedprioriteres når ordføreren nå lover skatepark på Årnes Brygge?”. Det burde heller lyde: “Hva er det som prioriteres når kommunen lover skatepark på Årnes Brygge? Og hvilke erfaringer gjør man seg i denne prosessen som andre gode lokale initiativer kan dra nytte av i sitt arbeid mot målstreken?”.

2022 er Frivillighetens år. La oss spille hverandre gode!

Thomas Munkelien

Nes Rullebrettklubb

Les også
Emma (14) har startet underskriftskampanje: –Viktigere med skatepark enn flere høye blokker