Hva vil du vite?

«Det er ingen selvfølge å ha en lokalavis. Det er faktisk ingen selvfølge å ha uavhengig presse i det hele tatt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Søndag var det pressefrihetens dag. Samtidig var det også starten på en kampanje som alle norske medieorganisasjoner står bak: «#jegvilvite».

I krisetider er det ekstra viktig at du er informert og får svar på dine spørsmål. Bare uavhengig journalistikk og et mangfold av medier kan sikre deg det. I Raumnes er det drivkraften til journalistene: Vi vil at du skal få svar på det du lurer på i vårt lokalsamfunn, både de banale spørsmålene, men også de ubehagelige og kritiske spørsmålene.

Aller først er det grunn til å rette en takk til alle leserne som har fulgt vår dekning gjennom denne krisetiden. Journalistene i Raumnes jobber for at du skal vite hva som skjer, forstå hvorfor det skjer og være forberedt på hva som skjer videre i korona-krisen. Hver eneste dag tas avgjørelser som får store konsekvenser for deg og ditt liv, og vår jobb er å bidra til å gi deg et godt grunnlag for å ta dine egne avgjørelser.

Men nasjonale og globale kriser gir også muligheter for dem som ønsker å spre falske nyheter og forsøke å manipulere folk. Nettopp da er det viktig at det finnes redaktørstyrte medier som gir deg informasjon du kan stole på, slik vi ønsker å gjøre i Raumnes. Uten alle våre lesere og abonnenter ville ikke jobben vår vært mulig å gjøre. En stor takk til alle dere som leser og abonnerer på oss.

Det er ingen selvfølge å ha en lokalavis. Det er faktisk ingen selvfølge å ha uavhengig presse i det hele tatt. Mange steder i verden har man ikke det. Mer enn noen gang før trenger vi dette mangfoldet av medier som kan gi svar på nettopp det hver enkelt av oss lurer på. Vi trenger å vite!

Vi i Raumnes vil fortsette med å stille spørsmålene du lurer på, både nå mens korona-krisen herjer, men også etterpå.