N/A: Brenner for Nes: Odd Istad har siden 1980-tallet bidratt sterkt i politikken og foreningslivet i bygda. I dag runder KrF-politikerne 70 år. Foto: Thomas Frigård Foto: Thomas Frigård

Hurra for Svein Oscar!

Endelig, takket være deg har nå arbeidet med å heve bostandarden for de som har bodd i brakker på Gorolund-området i mange år startet.

Spørsmålet om hvor disse boligene skulle ligge, hvem som skulle bygge, når det skulle bygges o.s.v har gått frem og tilbake i alle politiske organ i flere år.

Men så kom Svein Oscar på banen og da ble det fart i saken.

Jeg er glad for at det ikke ble kommunen som skulle bygge, for da hadde det fortsatt gått i «spadefart».

Lykke til videre Svein Oscar.

Håper på en dundrende alkoholfri innvielsesfest!