VIL TA VARE PÅ SAMLINGEN AV BRANNBILER: Tove Nyhus (sjåfør), Dagfinn Pedersen, Arne Wilhelmsen og Tom Kirkerud håper de finner et nytt lokale når de må ut av Runnivegen 15. Foto: Privat

Hjelp brannhistorisk stiftelse å ta vare på brannbilene!

«På landsbasis er denne samlingen unik», skriver Tove Nyhus i dette leserinnlegget.

Brannhistorisk stiftelse Nes har hatt tilholdssted i Runnivegen 15 de siste 20 år. Etter at kontrakt for salg av området nylig ble signert med Linstow har stiftelsen mottatt beskjed om at alle brannbiler og annet utstyr må være fjernet innen 1. juni. Problemet er derimot at ildsjelene i stiftelsen har ikke noe sted å flytte brannbiler og utstyr.

Stiftelsen har samlet på det gamle brannmateriellet som er brukt i Nes siden 1928. I tillegg ble Brannhistorisk stiftelse våren 2002 eier av en komplett samling biler og teknisk utstyr som har vært i bruk siden brannvesenet ble stiftet av Årnes Vel i 1929. Dette er altså vår historie gjennom krig og fred fra perioden 1927–1980 som er tatt vare på av en privat samler, Nes brannvesen og siden 2002 brannhistorisk stiftelse. På landsbasis er denne samlingen unik ettersom samlingen av biler og utstyr gjenspeiler brannvesenet på landsbygda i Norge fra nevnt tidsepoke.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Stiftelsens samling er plasskrevende og derfor ikke helt enkel å finne plass til. Kommunen har informert om at de har mange lag og foreninger som ønsker egnede lokaler til sitt virke og har derfor ikke anledning til å tilby lokaler. Men å ta vare på denne samlingen kan vel ikke sidestilles med alle lag og foreninger som ønsker et eget lokale?

Jeg besøkte dugnadsgjengen på Runni søndag ettermiddag. Utallige timer er lagt ned i restaurering og vedlikehold av de gamle brannbilene, og jeg mottok mange bekymrede kommentarer. Samtidig velger gutta i dugnadsgjengen å være optimister, og de håper og tror at med felles innsats vil det være mulig å finne en løsning slik at samlingen kan leve videre i Nes.

Det begynner imidlertid å haste ettersom tiden fram til 1. juni går veldig fort. Er det mulig å tenke seg en tverrpolitisk redningsaksjon for å bevare 100 år lang brannhistorie? Alle initiativ er velkomne.

Tove Nyhus, gruppeleder Nes FrP