Sidsel Lundbø Eie, hovedtillitsvalg og nestleder Fagforbundet Nes, skriver i dette leserinnlegget at barnehagen er tjent med å ha en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov.

Gratulerer med barnehagedagen til liten og stor

Tirsdag 14. mars arrangeres barnehagedagen. Årets barnehagedag setter søkelyset på betydningen av flere ansatte i barnehagen.

Fagforbundet mener alle barn har rett på en trygg barndom, barn må få være barn. Lek og fritid har en egenverdi. Dette vil kreve kompetente og trygge ansatte. Barnehagen er tjent med å ha en forsvarlig bemanning gjennom hele åpningstiden, med ansatte som har tid og evne til å se og anerkjenne det enkelte barns behov.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Barnehagen er en viktig grunnpilar i den norske velferdsstaten. Alle barn har krav på et godt offentlig barnehagetilbud. Barnehagen skal gi trygge og gode rammer for barns frie spontane lek, læring og sosialisering. Det er viktig med tidlig innsats, god omsorg, god faglig kompetanse og et tilpasset pedagogisk opplegg der barna står i sentrum.

Dette forutsetter at de ansatte har:

• tid til å være sammen med barnegruppa

• tid til matlaging, påkledning, rydding og stellesituasjoner

• tid til å dra på utflukter

• tid til foreldresamarbeid

• tid til å samarbeide med andre instanser

• tid til pedagogiske aktiviteter

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• tid til å planlegge og evaluere eget arbeid

• tid til refleksjon, erfaringsutveksling og kompetanseheving

Fagforbundet mener for få ansatte vil gjøre det vanskelig for barnehagene å oppfylle intensjonen i barnehageloven og rammeplanen. Barnehage skal ha en bemanning gjennom hele dagen som ivaretar oppgaven som en pedagogisk virksomhet.

Barnehagen skal være en god arbeidsplass for alle ansatte. En forutsetning for å styrke arbeidsmiljøet er tilstrekkelig bemanning, og at alle ansatte behandles likt og inkluderes i «Vi-følelse». Et godt arbeidsmiljø skaper et godt og trygt barnehagemiljø, til glede for liten og stor.

Fagforbundet Nes ønsker alle en god barnehagedag, og takker alle ansatte i barnehagen for den viktige jobben dere gjør!

Sidsel Lundbø Eie

Hovedtillitsvalg og nestleder Fagforbundet Nes