«Håpet er det vi har nå. Håpet om en ny verden uten korona. Håpet om at vi igjen kan gi hverandre en klem», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: NTB

«Gi aldri slipp på håpet»

«Den kristne julens budskap handler om at det minste barnet var det som skulle komme med frelsen. På samme måte som at det minste viruset har snudd vårt samfunn på hodet. Vi skal ikke ha forakt for det som er lite og spett, for det kan gi uante ringvirkninger», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

«Alt blir bra» ble veldig raskt et slagord som skulle prege korona-tiden. Gjerne skrevet med regnbue-farger for å understreke at det kommer en ny tid etter koronaen.

Selv om det åpenbart ikke er slik for alle at «alt blir bra», er håpet om en ny framtid det siste vi må gi slipp på nå.

«Håp» er et noe diffust begrep som ofte blir devaluert. Det er liksom noen som det ikke er sikkert at det blir noe av. Det er en stor grad av usikkerhet knyttet rundt et håp.

Men i en usikker framtid er det kanskje også noe av det viktigste vi har. Vi vet ikke hvordan det neste året vil bli. I vårt moderne samfunn har pilene pekt oppover i år etter år. Pandemien slo inn over oss som en tsunami. Det minste blant oss var det som skulle skape den største forandringen. For første gang på mange år er det usikkerhet og ikke optimisme som preger oss når vi går inn i julehøytiden.

Akkurat som regnbuen er symbolet på at det blir nytt liv når solen tar over etter et kraftig regnskyll, er håpet det som bærer oss fram til den neste soloppgangen. Det er også det julens budskap handler om. Håpet om at framtiden blir bra.

Den kristne julens budskap handler om at det minste barnet var det som skulle komme med frelsen. På samme måte som at det minste viruset har snudd vårt samfunn på hodet. Vi skal ikke ha forakt for det som er lite og spett, for det kan gi uante ringvirkninger.

Akkurat slik er det med «håp». Håpet om en ny soloppgang etter et miserabelt år virker nå bare diffust og smått. Men et håp er spiren til noe nytt. Spiren til noe som er bra.

Håpet er det vi har nå. Håpet om en ny verden uten korona. Håpet om at vi igjen kan gi hverandre en klem. Håpet om en ny normal hverdag uten frykt for at det usynlige viruset skal slå beina under oss på ny.

God jul.

LILLEHAMMER 20020616:Regnbue over Lillehammer.Foto: Lise Åserud / NTB (FRB) Foto: Lise Åserud