ELVEBREDDEN: Hva mener kommunalsjefen med sine uttalelser, spør Arne G. Schneider, og lurer på om andre skal ha dekket sine behov før beboerne på Elvebredden får det som ble regnet som nødvendig for bare ett år siden. Foto: Erik Røseid

Gerhardsen vs. Karlsen

"Ingen skal ha kake før alle har fått brød".

Å vise til Landsfaderens ord, og bruke dem i spørsmål knyttet til reduserte eller manglende tilbud til beboerne på Elvebredden - det er vågalt!

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Hva mener Karlsen, i Raumnes 26. november 2022, når han dytter dette sitatet foran seg? Er det andre som skal ha dekket sine behov før beboerne på Elvebredden får det som ble regnet som nødvendig for bare et år siden?

Er det fordi at kutt her ikke forventes å føre til almen forargelse blant innbyggerne ellers, og var den "generøse" bemanningen i oppstarten ment å skulle sikre beboerne rundt - mot de som bodde på Elvebredden?

Kommunalsjefen har et selvfølgelig ansvar for å prioritere bruk av midler innenfor et stramt budsjett, men er dette i tråd med politikernes vilje?

Gjennom etablering av bemannede omsorgsboliger for mennesker med rusrelaterte problemer, har kommunen allerede innrømmet et særlig ansvar for disse beboerne.

Når tilbudets innretning fører til at personer i eller på veg ut av rusavhengighet, plasseres sammen med de som allerede har klart denne krevende prosessen, burde det være innlysende at dette krever særlig oppfølging - utover det som beskrives nå.

Arne G. Schneider