Svalgangsbygningen: Svalgangsbygningen på Gamle Hvam.

Gamle Hvam må ikke få råtne på rot

«Vi trenger historiske steder som Gamle Hvam og det ville vært en lokalhistorisk katastrofe om den skulle bli ødelagt», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Det er ikke mindre enn skamfullt å se den ærverdige hovedbygningen på Gamle Hvam stående tildekket med presenning. Det gir et inntrykk av en ruin framfor den ærverdige hovedbygningen den faktisk er.

Å kunne forstå vår historie er med på å fortelle oss hvem vi er og hvor vi kommer fra. På den måten er historien viktig for at vi skal kunne forstå vår egen samtid. I landbrukskommunen Nes er Gamle Hvam museum en viktig del av vår historie, og hovedbygningen er en av regionens eldste bygg, dersom vi ser bort fra kirkebyggene.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det er ikke vanskelig å forstå at det er kostbart å holde de gamle museumsbyggene i en stand som både ivaretar det historiske og samtidig tåler dagens bruk og dagens klima. Vi må likevel si at vi deler bekymringen til Tom Halvorsen i Romerike Historielag, som er redd for at det snart ikke er noe hovedbygg å ta vare på.

Det er derfor skremmende at svaret fra fylket er av en byråkratisk art om at de «arbeider med å finne løsninger …». Presenningen har vel vært lenge nok på taket nå, og problemene med bygningsmassen har vært kjent lenge nok, til at Viken fylkeskommune burde være forbi stadiet der de «arbeider med å finne løsninger». Det virker som det heller er en nedprioritering av Gamle Hvam museum.

En lang periode med restaureringsarbeider vil være veldig lett å akseptere. Men det er vanskelig å akseptere at det ikke er reell framdrift i arbeidet med å bestemme hva som skal gjøres med den gamle museumsgården. Nå er det på tide at det tas noen beslutninger. Vi trenger historiske steder som Gamle Hvam og det ville vært en lokalhistorisk katastrofe om den skulle bli ødelagt.