Foto: Lisbet Bekkeli Amundsen

Fra 2020 til 2021

2020 ble et svært spesielt år for alle. Og avslutningen ble spesielt ille for vår nabokommune Gjerdrum. Våre tanker går til alle som er berørt. Dette viser hvor sårbare vi er når det er naturkrefter vi ikke kan kontrollere.

Etter en normal start på året ble det i løpet av februar klart at koronaviruset også ville ramme Norge. 12. mars stengte landet ned.

Les også
Her blir Terje historisk: – Dette er en milepæl for oss som jobber med pandemien

Nedstengingen innebar betydelige endringer i hverdagen for oss alle, og barnehager ble stengt i Nes som i andre kommuner. Mange av oss har arbeidsoppgaver som kan utføres fra hjemmekontor og ved å ta i bruk fleksible løsninger. For mange andre er situasjonen langt vanskeligere. Det er mange mennesker i Nes som er tilknyttet servicenæringer, og mange av disse er fortsatt ikke i drift, noe som gjør at vi har mange arbeidsledige i kommunen nå.

Ap og Sp er opptatt av at det blir etablert tiltak som gjør at folk kommer seg gjennom krisen og er klare når samfunnet åpnes igjen. Spesielt er vi opptatt av de unge arbeidsledige, og Nes kommune er heldig som har et dyktig NAV-kontor på Årnes som kan bidra til dette.

Les også
– Skolen ligger ikke på kvikkleire

Vi vil også se på hvordan vi kan bruke nye midler fra staten for å styrke lokalt næringsliv. I tillegg oppfordrer vi de som bor i Nes til å bruke den lokale handelsstanden.

Både politisk og for administrasjonen har situasjonen i 2020 vært krevende, med stort fokus på Covid-19. Det har ført til at det ikke er like god fremdrift som ønsket i alle politiske saker. Dette gjelder eksempelvis fremdrift rundt omsorgsboliger og plansaker forøvrig.

Les også
Rusboligene tar endelig form – dette betyr det for beboerne

Det har i tillegg vært stor belastning på helseetaten i perioden, der smittesporing og testing har krevd mye ressurser. Dette gjelder også en rekke andre ansatte. Vi vil med det takke alle ansatte som har hatt en veldig krevende periode dette året. Det er også viktig at vi politisk skal være aktive i arbeidsgiverrollen fremover.

Det ser nå ut til at vaksineringen kommer godt i gang, og vi håper at vi får en rimelig rask normalisering av samfunnet.

Les også
Stopper planene om solcellepark etter kommunestyrets nei

Når vi ser inn i året 2021 har vi også en rekke krevende saker foran oss. På den positive siden har vi en god utviklingen i kommunens økonomi, selv om det fortsatt er noe usikkerhet rundt det.

Vi har vedtatt et budsjett som peker i riktig retning, hvor blant annet idrettshall på Auli er finansiert, i tillegg til at vi har funnet finansiering av kunstgress til FUVO og Hvam IL og friidrettsanlegg til Raumnes & Årnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Les også
Vil realisere aktivitetspark ved Årnes brygge

Budsjettet inneholder også vedtak om redusert konsulentbruk og styrking av faste stillinger.

Det er også satt av store midler til skoleinvesteringer fremover, her har Auli første prioritet. Vi styrker også Helsesykepleiertjenesten i kommunen.

Vi vil også nevne ny E16-trasé, som er en krevende sak både for oss og de andre partiene, og ikke minst for alle de som vil bli berørt. Det er den lokalpolitiske saken som har skapt størst engasjement i Nes det siste året. Konsekvensutredningen av trasévalgene som ligger i planprogrammet skal være ferdige til våren, med sluttbehandling i september.

Til slutt vil vi ønske alle et riktig godt nytt år, med håp om at 2021 vil føre med seg en gjenåpning av samfunnet og dermed bli et bedre år for oss alle.

Vi takker også for det vi oppfatter som et godt samarbeidsklima i det politiske miljøet i Nes. Det er viktig å bygge på dette framover.

Grete Sjøli (ordfører, Ap), Vivian Wahl (varaordfører, Sp), Erlend Helle (gruppeleder Ap), Tom Roterud (gruppeleder Sp)