Felleslista SV/Rødt likevel betydningsfulle?

«Vi vil forsikre både Raumnes og lokalbefolkningen i Nes om at Fellesliste SV/Rødt vil bli en stemme å regne med de neste fire årene», skriver Ketil Rønneberg i dette leserinnlegget.

Nes SV og Rødt Nes registrerer at Raumnes ikke har nevneverdig tro på at Felleslista SV/Rødt vil kunne konkurrere om ordførerklubba. Vi kan vel også si at ambisjonene for valget nok ikke ligger akkurat der, men heller å kapre flest mulig plasser i kommunestyret og en plass i formannskapet. Det er likevel betimelig å stille spørsmål ved hvor reell og seriøs en slik undersøkelse vil være når ikke alle partier er med, og når utvalget er såpass lite. Uansett vil vi forsikre både Raumnes og lokalbefolkningen i Nes om at Fellesliste SV/Rødt vil bli en stemme å regne med de neste fire årene.

Felleslista SV/Rødt vil blant annet stå på videre for at det ikke skal komme noen monstervei med 4-felt gjennom bygda vår. Vi vil jobbe for at det ikke bygges ned mer dyrka mark eller myrer, og at det ikke bygges innenfor 100-meters beltet. Videre vil vi også arbeide for at kommunen skal gi barn og unge et helseløft gjennom styrking av helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Dette er bare noen av de sakene vi i Felleslista SV/Rødt ønsker å satse på, og selv om det er lite sannsynlig at vi vinner noen ordførerposisjon så skal vi kjempe hardt for de sakene vi brenner for, enten det blir i posisjon eller i opposisjon.

Ketil Rønneberg 1. kandidat Felleslista SV/Rødt