Redaktør Fred C. Gjestad forklarer i denne kommentaren hvorfor det er dyrere å distribuere papiravisen.

«Færre papiraviser gir dyrere avisbud»

«Digital avislesning er det miljøvennlige alternativet, når leveringen av papiravis blir veldig mye dyrere», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren om distribusjonskostnader.

Hele den norske avisbransjen står overfor noen store og krevende endringer. For abonnentene til Raumnes gjør det at papiravisen dessverre blir dyrere.

Digital lesning

Norge har historisk sett vært et av de landene med høyest avislesning. Vi har svært mange aviser her i landet, både lokalaviser og riksaviser. Vi har hatt et nettverk av avisbud som har levert aviser i postkasser i de tusen hjem før soloppgang. Det har nærmest vært en menneskerett å ha ferske nyheter i papiravisen før vi våkner på morgenen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men mye endrer seg. Nå er Norge et av de landene i verden som har høyest lesning av digitale nyheter. Det er gode nyheter for demokratiet og samfunnsutviklingen, for vi trenger de fellesarenaene som avisene er i Norge. I et demokrati-perspektiv er det viktigste at vi har lokalaviser, ikke hvilket format de leses i.

Færre leveringer

Raumnes er en av de avisene som har hatt en dreining fra å være en ren papiravis til å være en avis som kommer ut i flere kanaler. Målet til Raumnes er det samme i dag som i 1947: Vi skal ivareta bygdefolkets interesser gjennom å lage en avis. I dag kan vi leses både på nett og på papir. Det gjør at Raumnes i dag har en historisk høy rekkevidde på våre nyheter.

Dessverre er en konsekvens av høy digital lesning av nyheter, at det blir færre papiraviser å dele ut. Tidligere stoppet avisbudene ved minst annenhver postkasse for å levere en avis. I dag stopper de ved hver femte postkasse. Det koster like mye å kjøre budruta, men det er færre å dele kostnadene på. Det gjør at det blir veldig mye dyrere å levere avisene. For Raumnes vil kostnaden med å distribuere papiravisen øke med 24 prosent i 2024. Det er for oss en astronomisk prisvekst, som vi dessverre ikke får kontrollert.

Beholder budnettet i Nes

Faktisk er avislevering blitt så dyrt, at i deler av landet blir hele avisdistribusjonen lagt ned. Det er ikke situasjonen i Nes. Med noen få unntak, vil alle fortsatt få papiravisen levert av avisbud på morgenen gjennom 2024 også. Her er faktisk Raumnes avhengig av hvor Romerikes Blad og Aftenposten bestemmer seg for å levere aviser. Det er de som eier budselskapet i vårt område.

For oss i Raumnes er det aller viktigste å lage gode nyheter fra Nes til våre abonnenter. I løpet av et år publiserer Raumnes omtrent 4000 artikler. Alle med tilknytning til Nes og nesbuene. Vårt oppdrag er å produsere artikler som nesbuene finner interessante og relevante. De aller fleste av våre artikler blir publisert både i vår nettavis og i papiravisen. I dag er det omtrent like mange som abonnerer på begge produkter. Alle som abonnerer på papiravisen har også tilgang til å lese oss digitalt.

Miljøvennlig alternativ

2023 har vært et år med store kostnader. Når vi går inn i 2024 er vi dessverre nødt til å øke abonnementsprisen. På grunn av de økte distribusjonskostnadene, blir prisveksten for de som vil ha papiravisen levert hjem i postkassen den høyeste. Avisprisen øker riktignok ikke med 24 prosent, som distribusjonskostnaden øker – men det blir en økning.

Digitalutgaven av Raumnes, med nettavis og eavis vil være vesentlig rimeligere enn papiravisen. Det er ett fullgodt og et mer miljøvennlig alternativ. Den største ulempen med digitalavisen er imidlertid at den fungerer dårlig til opptenning i peisen når man er ferdig med å lese.

Her er abonnementsprisene for 2024: https://www.raumnes.no/kundesenter/abonnement/priser/.