Oslo 20191112. Torsdag lanserer Norges Bank den nye 1000-kroneseddelen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix Foto: Ole Berg-Rusten

Et kommunalt overskudd?

«12 millioner kroner i pluss er ikke positivt, når sentrale kommunalområder bruker 25 millioner kroner mer enn budsjettert», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Et overskudd på 12 millioner kroner i det kommunale regnskapet høres fint ut. Men kommunen har brukt 20 millioner kroner mer enn budsjettert, og kan takke en ekstra god skatteinngang for at det ikke er blodrøde tall som vises i 2019-regnskapet.

Noen ganger kan det som ser ut som en positiv nyhet faktisk skjule en mer kritisk side. For det er selvsagt bra at Nes kommune har et «overskudd» på 12 millioner kroner. Nå heter det riktignok ikke overskudd i kommunal sektor, men «mindreforbruk». Selv om 12 millioner kroner gir et driftsresultat på bare 0,6 prosent, er det forskjellen på om man har tid eller ikke til å omstille seg. For det må en omstilling til.

Årsregnskapet for 2019 er ellers en dyster lesning. Helse og velferd har brukt 21,3 millioner kroner mer enn budsjettert. Oppvekst og utdanning har brukt 4,6 millioner kroner mer enn budsjettert. Som vi skrev på lørdag er det andre kommunalområder som har brukt mindre enn budsjettert.

Kommuneadministrasjonen står i en spagat. På den ene siden er det et ønske og krav om best mulig tjenester, og på den andre siden har kommunen begrenset med midler til å oppfylle alle kravene. Spesielt innenfor sektorene helse og oppvekst er det nesten et umettelig behov for kommunal innsats.

Kommunen kan ikke satse på at det blir ekstraordinære høye skatteinntekter i årene som kommer. Alle stener må derfor snus for å kutte kostnader, og de bør primært kuttes der hvor det ikke går utover det sentrale tjenestetilbudet. Det første målet for Nes bør være at vi kommer ned på det samme kostnadsnivået som sammenliknbare kommuner. Men det krever at vi har politikere som tør å prioritere, og som sier nei til «gode prosjekter» som koster uforholdsmessig mye.

12 millioner kroner i pluss er ikke positivt, når sentrale kommunalområder bruker 25 millioner kroner mer enn budsjettert.