RUNNIVEGEN 15: Redaktør Fred C. Gjestad stiller spørsmål ved saken som legges fram for politikerne i formannskapsmøtet på tirsdag.

«Er dette den beste avtalen som det er mulig å få?»

«Kommunedirektøren klarer ikke overbevise om at dette er den beste mulige avtalen», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne kommentaren om de planlagte omsorgsboligene på Årnes.

I tirsdagens formannskapsmøte skal det legges fram et sak om salg og tilbakekjøp av omsorgsboliger på Runni. Etter å ha lest gjennom sakspapirene er det flere ting som skurrer.

Les også
Runnivegen 15: Vil trolig koste mer enn 90 000 kroner kvadratmeteren

Først og fremst fordi saken er unntatt offentlighet. Etter at avtalen er ferdigforhandlet, og det er gitt et signert bud fra kjøper, er det vanskelig å forstå hvorfor ikke offentligheten skal kunne få innsyn i avtalen. Det kan være nærliggende å trekke konklusjonen at det er en bevisst handling å holde grunnlagsdokumentene tilbake før de blir lagt fram for politikerne. Her er det verdt å merke seg at flere politikere Raumnes har snakket med, heller ikke skjønner hvorfor saksframlegget er unntatt offentlighet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ulovlig hemmelighold

Det neste er selvsagt å spørre seg om lovligheten ved å unnta det for offentlighet. I saksframlegget er det ikke henvist til noen paragraf i offentlighetsloven, bare et sitat fra forvaltningsloven: «For å hindre at andre får adgang til noens personlige forhold». Hvilke personlige forhold som er sensitive i denne saken er veldig vanskelig å se. Spesielt siden forvaltningslovens §13 under streker at «Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted». At det er boliger for mennesker med demens, kan neppe sies å være personlige forhold.

Les også
– Her må politikerne tenke seg godt om!

Raumnes har fått tilgang til dokumenter til saken. At vi offentliggjør informasjon fra disse er fordi vi mener at offentligheten bør får tilgang til denne informasjonen. Samt at grunnlaget som kommunen har brukt for å unnta offentlighet er grunnløs. Vi snakker her om den kanskje største investeringen av offentlige midler på lang tid. Resultatet vil ha stor betydning både for driftskostnader til kommunen og ikke minst utviklingen av Årnes som kommunesenter.

Når formannskapet møtes i morgen er det absolutt på sin plass å diskutere avtalen og saksframlegget fra kommunedirektøren. Det som er minst like interessant er hva som ikke skrives i saksframlegget.

Hvor er vurderingene?

Det første vi legger merke til er at kommunedirektøren ikke skriver noen vurdering om dette er en økonomisk god avtale for kommunen eller ikke. Det står bare at «avtalene er i henhold til de økonomiske føringer og vedtakene …».

Kommunedirektøren kommer imidlertid med advarsler mot å ikke inngå en avtale. Men alternativkostnaden er ikke løftet fram her.

Gir denne løsningen rimeligere eller dyrere omsorgsboliger for Nes kommune enn eventuelle alternativer? Er dette den mest hensiktsmessige og kostnadseffektive løsningen for å skaffe omsorgsboliger? Kostnadene for boligene, slik det ser ut på papiret, er mer enn dobbelt så dyrt som ellers på Årnes. Kan det være fordi det er lagt så store føringer på prosjektet? Ville det vært bedre å gjennomført et salg uten tilbakekjøpsavtale og bygget omsorgsboliger for salgssummen? Dette er spørsmål kommunedirektøren nå må besvare overfor politikerne.

Hvor har politikerne vært?

Vi reagerer også på at ikke politikernes forhandlingsutvalg har vært involvert underveis. Det er greit at det er gitt en fullmakt til kommunedirektøren, men det er godt håndverk å avklare underveis for å unngå overraskelser i 12. time.

Det er også grunn til å spørsmål ved tidsbruken til kommunen. Tilbudet fra kjøper er datert i mai 2022 og kommunedirektøren skriver at den såkalte «due diligence», en nøye gjennomgang av usikkerhetsmomenter, ble gjennomført i september. Vi lurer på hvorfor det er gått fem måneder før det blir lagt fram en sak for politikerne. Det virker som en unødvendig tidsbruk på et prioritert prosjekt. Det står heller ikke noe i sakspapirene om hvorfor det har tatt lang tid.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

En av de viktigste oppgavene til våre politikere er å sørge for at skattepengene forvaltes på en best mulig måte. Det har ikke kommunedirektøren vist gjennom sitt saksframlegg at gjøres i dette prosjektet. Nå er det opp til politikerne å sørge for at det spørsmålet blir besvart. Det er stor sannsynlighet for at den delen av møtet blir lukket, så publikum kan ikke være tilstede.