Ap-politiker Tone Rønoldtangen. Foto: Heidi Wexels Riser

Er det behov for ny E16?

Nå er det startet en ny prosess. Jeg mener fortsatt at traseen som da ble valgt var god, skriver Ap-politiker Tone Rønoldtangen i dette leserinnlegget.

Mitt klare svar er ja. Dagens E16 er i tillegg til å være europaveg og hovedveg fra Kongsvinger-regionen til hovedstadsområdet, også lokalveg for oss som bor på vestsida av Glomma. Trafikken, særlig godstrafikken, har økt voldsom de siste årene. Vegen er en smal, tofelts veg, og er ikke dimensjonert for denne trafikkøkningen. I «gamle dager» var det tett trafikk ut fra Oslo mot Odalen på fredager, og tilsvarende innover på søndag kveld. Nå kan vi oppleve tett trafikk, til dels kødannelse i begge retninger, midt på dagen en hverdag. Å kjøre ut på E16 fra en sideveg eller bolig medfører ofte mye venting, spesielt om du må svinge til venstre. Med fartsgrenser på 60 eller 70 km/t kan det kan ta lang tid før det kommer en passende luke. Det er også mange bilulykker langs vegen.

Vi som bor langs E16 har ikke mulighet for å unngå å bruke vegen, dersom vi har behov for å kjøre til Vormsund, Årnes eller andre steder i kommunen. Vi har ikke noe valg. Å ikke bygge veg er derfor ikke noe alternativ. Som moing og lokalpolitiker var jeg veldig glad da kommunestyret i 2014 vedtok endelig trasevalget for strekningen Nybakk – Hedmark grense. Vi ble da forespeilet at arbeidet skulle starte opp i 2017. Slik gikk det imidlertid ikke, prosessen ble stoppet på grunn av en havarert motorvegbru i Vestfold i 2015.

Nå er det startet en ny prosess. Jeg mener fortsatt at traseen som da ble valgt var god. Alternativet har fått bokstaven F i Nye Veiers forslag til korridorer, og er mitt utgangspunkt inn i prosessen med å velge trasé. Den får dårligst score når det gjelder såkalte prissatte temaer, men best score når det gjelder ikke prissatte temaer (Kilde: Nye veiers silingsrapport datert 31.8.20).

Jeg understreker at dette er mitt utgangspunkt inn i den videre prosessen. Partiet har ennå ikke startet diskusjonen om trasévalg. Til det trengs mer fakta. Vi avventer resultatet av de undersøkelsene som Nye Veier nå har iverksatt, og ikke minst følger vi med på alle innspill som kommer fra medlemmer, aksjonsgrupper, grunneiere og andre. Dette er en krevende sak, men til slutt må vi havne på et alternativ. Som vi som kan stå for, og som i tillegg helst skal være sammenfallende med et flertall i kommunestyret.

Tone Rønoldtangen, Nes Ap