«Å kutte ut det viktigste måleparameteret er en fallitterklæring for skolene», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX Foto: Bjørn Sigurdsøn

Eksamen må ikke kuttes

«Norge trenger ikke først og fremst elever med gode karakterer. Men vi trenger elever med mye kunnskap», skriver redaktør Fred C. Gjestad i denne lederartikkelen.

Debatten er i helt feil spor når det er et spørsmål om det skal være eksamen eller ikke. Det viktigste spørsmålet må være om elevene har fått den kunnskapen de skal ha. Å kutte ut det viktigste måleparameteret er en fallitterklæring for skolene.

Den siste tiden har det vært diskutert om det skal gjentas det samme som i fjor: Å kutte ut eksamen for avgangselever på grunnskole og videregående skole. Flere signaler tyder på at det går i retning av å kutte ut eksamen. Blant argumentene er at opplæringen i pandemi-tiden har vært for dårlig og ujevn, slik at årets avgangselever kommer ufordelaktig dårlig ut.

Les også
Rekordhøyt karaktersnitt for årets 10.-klassinger nasjonalt – Runni ungdomsskole har også hatt framgang

Våren 2020 var det vanskelig å gjennomføre eksamen. Vi visste for lite om hvordan koronaviruset smittet, så det var vanskelig å finne gode måter å gjennomføre eksamen. Nå vet vi mye mer om hvilke tiltak som kan gjennomføres, slik at det er mulig å gjennomføre eksamen på en smittefaglig trygg måte.

At elevene i våre skoler har måttet lide under pandemien er velkjent, og noen mer enn andre. Selv om regjeringen har gjort mye for å skjerme skolene og elevene, har trolig tiden med hjemmeskole og digitalundervisning påvirket læringsutbyttet til elevene.

Mer enn noen gang er det et behov å få på det rene hvor mye elevene har måttet lide under pandemien og ikke minst om skolene har klart å gi den nødvendige opplæringen. Uten en eksamen som stiller de samme kravene som tidligere år, er det vanskelig å måle kvaliteten på undervisningen dette året.

Norge trenger ikke først og fremst elever med gode karakterer. Men vi trenger elever med mye kunnskap. Heller enn å droppe eksamen, bør regjeringen se på andre måter å kompensere elevene som har fått dårligere undervisning i korona-tiden. Å droppe den viktigste målemetoden for kunnskap er en særs dårlig idé.

Les også
– Det har vært kjipt å ikke få møte venner så mye i 2020