Foto: Nye Veier

E16 gjennom Nes

«Jeg orker ikke å forestille meg ei bru på den bredeste delen av Glomma, skriver Kai Aaserud i dette leserinnlegget.

Diskusjonen om motorveitrasé gjennom Nes forteller i hvert fall at en overordnet myndighet må få bestemme, ikke bygdefolket.

Personlig synes jeg nok at Terje Arvid Sann tar kaka. Han mener blant annet siden han har bodd i Gausdal at europaveg nedenfor Nes kirkeruiner skal øke handelen på Årnes. Han burde forstå at vegen er til for langtransport og folk med dårlig tid som neppe tar en avstikker til Årnes for å handle hverken kaffe eller brød. Dessverre er heller ikke kornsiloen ledig for leiligheter, hvilket den heller ikke vil bli så lenge bygda vår er en av Norges beste kornprodusenter.

Avisa har ellers vært full av lidenskapelige og velfunderte argumenter som forteller meg at her må en overordnet myndighet til. Det hadde selvfølgelig vært hyggelig om kommunen kunne bli enig med bygdefolket, men det er nok for mye å håpe på. De kunne dessuten risikere å bli lynsjet, og det er de for hyggelige til.

Om Nye Veier unnlater å benytte den eksisterende halvannen mil lange motorvegen mellom Kongsvinger og Slobrua, og dermed kastet ut av vinduet de 3-4 milliarder den har kostet, inkludert en flott brua, da mener jeg det har gått for langt og noen må gå. Det tross alt mine skattepenger som er brukt.

Korridor A i bue rundt Skarnes er den klart korteste vegen (ca 3 mil) til Hauerseter hvor tilknytningen til eksisterende motorveg kan skje. Jeg mener også at den bør trekkes litt mer nord i Fenstad slik at mest mulig dyrket mark kan spares.

Det hadde vært hyggelig, og ikke minst fornuftig, om noen leste dette. Jeg orker nemlig ikke å forestille meg ei bru på den bredeste delen av Glomma. Brua måtte dessuten bli så lang at alle tanker på å gi den et originalt utrykk, er bortkastet. Den ville bli et elendig supplement både til natur og ruinene.

Kai Aaserud