MYE INFO: Liv Gustavsen, Frp, mener det ikke mangler informasjon når det gjelder E16-utviklingen. Foto: Trond Rasmussen

E16 og engasjement

Ingen sak har vel det siste året fått så mye spalteplass i Raumnes som planarbeidet og den kommende utbyggingen av E16 gjennom Nes. Det være både fra fagfolk som jobber direkte med saken (Nye Veier) og en stor mengde enkeltpersoner som påroper seg kunnskap de kanskje har og kanskje ikke har.

Allikevel burde alle ha fått med seg såpass mye informasjon nå, at det å bruke en halv side i avisen med synsing og informasjon hentet fra antagelig en krystall kule, ja det er forundringsverdig. Jeg viser til tirsdagens innlegg fra Hans Østvold. Her påroper seg å vite hva vi i Nes Frp mener om partiene i Ullensaker. Det er imponerende!

Verken jeg eller noen av mine partifeller har så vidt meg bekjent uttalt at vi er sure på partiene og politikerne i Ullensaker. Så krystallkule-betraktningene til Østvold hører hjemme hos en spåkone på tivoli.

Påstander som Østvold kommer med om sørlig alternativ er ikke dokumentert. Jeg forutsetter da at han mener korridor C, for sør, nord, øst og vest som benevning av traser er det lenge siden man hadde med i utredningene.

At hans «søralternativet» er dyrere og tar mer natur og jord er også en påstand med bakgrunn i egen subjektiv mening. Jeg håper Raumnes i fremtiden kan sile litt i en så viktig sak hva de publiserer, slik at ikke alt for mye feil informasjon omtales som en sannhet.

Liv Thon Gustavsen

Nes Frp