VIKTIG: E16 er en viktig pendlerveg, og Nes er en pendlerkommune, påpeker Håkon Rønnevig.

E16 - hva peker det mot?

Nes kommune er inneklemt mellom fem nabokommuner som tilbyr en stor del av nesbuenes arbeidsplasser. Nes kommune opprettholder viktige kommunikasjonsårer på kryss og tvers, ved hjelp av jernbane, buss og bil. Med spredt bebyggelse er bilen et viktig bindeledd til/fra sentra med nødvendige vitale tjenester. Slik må det bli når rundt 5-6 spredte bo-områder i kommunen en gang ble etablert utenfor dyrka mark og nå vokser rekordmessig til.

Rundt 66 % av arbeidsdyktige i Nes pendler til nabokommuner og hovedstad. Det betyr at Nes kommune med sine 2500 ansatte er avhengig av pendlerne for å kunne opprettholde inntektsgrunnlaget. Dette gir de mange offentlige ansatte i kommunen fritak fra belastende pendling til/fra andre kommuner. Nes har dessverre få arbeidsplasser innen privat sektor, i begrenset grad småindustri og varehandel. Utover det beskjeftiger land- og skogbruk i Nes ca. 6 % av arbeidskraften. Næringsgrunnlaget har sine utfordringer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Å bo i Nes forbindes med en tilværelse utenfor allfarveg, med store muligheter for rekreasjon i vakker skogsnatur med mange sjøer. Det bør vi ta vare på, men for enhver pris? Glomma deler kommunen i minst to deler med Årnes som kommunesentrum noe tilbaketrukket. I et ellers hektisk samfunn bidrar vegene til å opprettholde innbyggernes livsløpsstandard, til/fra skoler, butikk, helsetjenester og arbeidsplasser i og utenfor kommunen.

Som vi kanskje skjønner av diskusjon rundt ny riksveg gjennom Nes er det lett å overse hvilken rolle en firefelts veg vil ha for også andre enn kommunens egne innbyggere. Motstanden mot ny E16 gir tanker om at vi vil bevare det vi tross alt eier og har, enten det gjelder elvemøtet eller egen utsikt. Men kan vi adoptere slagordet fra en annen kant av landet: "Skit i Norge - leve Toten" og samtidig overse det faktum at kommunen er svært avhengig av arbeidsplassene utenfor kommunens grenser?

I forhold til interkommunalt samarbeid står kommuneledelsen i Nes steilt på at ny firefelts veg skal følge gammel trasé.

Hvorfor ?

Tar politikerne feil retning når dette fører til en konfrontasjon og maktkamp mellom parti og vegbygger? Nes' ordfører kan ikke samarbeide med de kommunene som har et annet syn. Det virker heller ikke som at dialogen mellom ordfører og Nye Veier fører til noe fruktbart resultat. Det er selvfølgelig de andres feil som ikke innretter seg etter transittkommunens syn.

Nes er avhengig av arbeidsplassene i nabokommunene, og landsdelen er avhengig av Nes for å oppfylle fullføringen av riksvegnettet på beste samfunns-økonomiske måte.

Hvor ligger uenigheten egentlig - på politisk plan?

Håkon Rønnevig